kategoria szkoleń:

Akademia HR

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) nabór na szkolenia dla HR ruszy już w I kwartale 2024. Potrwa maksymalnie 36 miesięcy. Szkolenia będzie można realizować w ramach usług opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych, nasza oferta natomiast znajduje się także na naszej stronie www.

Lista szkoleń z HR

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników: Kompetencje skutecznego menedżera od podstaw do średniozaawansowanego

Szkolenie skierowane jest do menedżerów na podstawowym lub średniozaawansowanym poziomie, którzy pragną doskonalić umiejętności zarządzania osobistego i zespołowego w dynamicznym środowisku biznesowym. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale i praktyczne narzędzia niezbędne do skutecznego pozyskiwania oraz wykorzystywania zróżnicowanego potencjału pracowników. Nauczą się dostosowywać kompetencje do nowych wyzwań organizacyjnych oraz promować kulturę Learning Agility. Poprzez interaktywne ćwiczenia oraz analizę studiów przypadków, uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności zarówno w motywowaniu pracowników, jak i w skutecznym planowaniu działań oraz priorytetyzacji zadań. Szkolenie zapewni także narzędzia do identyfikowania nieefektywnych nawyków oraz rozpraszaczy, co przyczyni się do podniesienia poziomu efektywności osobistej i zespołowej menedżerów.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników: Efektywność w pracy menedżera od średniozaawansowanego do zaawansowanego

Szkolenie skierowane jest do menedżerów na poziomie średniozaawansowanym, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności zarządzania osobistego i zespołowego w dynamicznym środowisku biznesowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia potrzebne do skutecznego pozyskiwania oraz wykorzystywania zróżnicowanego potencjału pracowników, dostosowywania kompetencji do nowych wyzwań organizacyjnych oraz promowania kultury Learning Agility. Poprzez praktyczne ćwiczenia i studia przypadków, uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności zarówno w obszarze motywowania pracowników, jak i w planowaniu działań oraz priorytetyzacji zadań. Szkolenie zapewni także narzędzia do identyfikowania nieefektywnych nawyków oraz rozpraszaczy, co pozwoli menedżerom na podniesienie poziomu efektywności osobistej i zespołowej.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy: Automatyzacja procesu rekrutacji

Szkolenie skupia się na najnowszych trendach i narzędziach związanych z automatyzacją rekrutacji. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą wykorzystania sztucznej inteligencji i innowacyjnych technologii w procesach rekrutacyjnych. Dla menadżerów HR, HR Biznes partnerów i specjalistów rekrutacji to szansa na lepsze zrozumienie zmian na rynku pracy i dostosowanie strategii rekrutacyjnej. Dla właścicieli firm to możliwość efektywnego pozyskania nowych pracowników, zyskując konkurencyjną przewagę. Szkolenie jest szczególnie polecane dla doświadczonych specjalistów HR, którzy chcą rozwijać się w obszarze automatyzacji procesów rekrutacyjnych.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR:Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy: HR Biznes Partner

Szkolenie przygotowuje profesjonalistów HR do efektywnego wprowadzania innowacyjnych strategii pracy. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych modeli pracy, takich jak praca zdalna i elastyczne godziny. Poprzez studia przypadków i warsztaty, uczestnicy rozwijają umiejętności niezbędne do roli HR Biznes Partnera, koncentrując się na kulturze organizacyjnej, narzędziach zarządzania zespołami zdalnymi oraz strategiach motywacji pracowników.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy: English in HR

"Szkolenie Akademia HR: Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy: English in HR" to intensywny program, który ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Skupia się ono na dwóch głównych obszarach: przygotowaniu organizacji do adaptacji na zmieniającym się rynku pracy oraz doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, szczególnie istotnych w kontekście HR. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie aktualnych trendów i wyzwań związanych z rynkiem pracy oraz strategii, które mogą być zastosowane w celu skutecznego przystosowania się organizacji do tych zmian. Ponadto, skupią się na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, aby móc efektywniej współpracować z międzynarodowymi zespołami, rekrutować talent z różnych krajów oraz budować silne relacje międzykulturowe w ramach organizacji.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji. Zarządzanie wiekiem. 2 dni

skupia się na dwóch kluczowych obszarach: zarządzaniu wiekiem oraz zarządzaniu wielokulturowym zespołem. Pierwszy dzień poświęcony jest zagadnieniom związanym z wiekiem pracowników w miejscu pracy. Uczestnicy dowiadują się o różnicach międzypokoleniowych, strategiach zarządzania wiekiem, budowaniu włączającego środowiska pracy oraz planowaniu rozwoju kariery pracowników w różnych etapach życia. Drugi dzień koncentruje się na tematyce wielokulturowości w zespołach. Uczestnicy poznają korzyści i wyzwania związane z różnorodnością kulturową, strategie budowania efektywnych zespołów wielokulturowych, role lidera w zarządzaniu różnorodnością oraz sposoby wspierania wzajemnej integracji kulturowej w zespole.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową

Szkolenie skupia się na nowoczesnych praktykach zarządzania pracą zdalną i hybrydową, zapewniając kompleksowe zrozumienie przepisów prawnych, narzędzi technologicznych oraz korzyści dla pracowników. Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikacji i eliminacji trudności związanych z pracą na odległość, a także skutecznego zarządzania zespołami w środowisku zdalnym. Wdrażane będą praktyczne strategie komunikacji i efektywnego zarządzania czasem pracy, mające na celu maksymalizację wydajności i zaangażowania zespołu.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Zarządzanie potencjałem pracowników

Szkolenie oferuje kompleksowe podejście do efektywnego zarządzania personelem w dziale HR. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności, aby skutecznie reagować na zmieniające się wyzwania rynkowe oraz organizacyjne. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować i oceniać potencjał zawodowy kandydatów oraz pracowników, aby lepiej dopasować ich do potrzeb firmy. Poznają również metody budowania zróżnicowanych zespołów i skuteczne strategie rekrutacji.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Zarządzanie potencjałem pracowników: Onboarding.

Szkolenie oferuje kompleksowe podejście do efektywnego zarządzania personelem w dziale HR. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności, aby skutecznie reagować na zmieniające się wyzwania rynkowe oraz organizacyjne. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować i oceniać potencjał zawodowy kandydatów oraz pracowników, aby lepiej dopasować ich do potrzeb firmy. Poznają również metody budowania zróżnicowanych zespołów i skuteczne strategie rekrutacji.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT: Facebook i Instagram w Biznesie z elementami Canvy. ROLKI. System reklamowy 2 dni

Szkolenie skupia się na wykorzystaniu najnowszych narzędzi i systemów ICT w obszarze zasobów ludzkich. Podczas dwudniowego kursu uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną dotyczącą wykorzystania platform społecznościowych takich jak Facebook i Instagram w celach biznesowych. Dodatkowo, kurs obejmuje elementy Canvy, pozwalając na tworzenie atrakcyjnych grafik i treści. Centralnym punktem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania tych narzędzi w celach rekrutacyjnych, promocyjnych oraz budowania marki pracodawcy. Uczestnicy zapoznają się także z nowoczesnym systemem reklamowym ROLKI, który umożliwia skuteczną promocję firmowej marki i ofert pracy. Szkolenie jest intensywne, praktyczne i skupia się na praktycznych zastosowaniach technologii w obszarze HR.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT: LinkedIn – strategia budowania rozpoznawalności firmy z elementami AI – podstawy. Employer branding.

Szkolenie dotyczy wykorzystania platformy LinkedIn oraz nowoczesnych narzędzi ICT w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy własnego profilu na LinkedIn, tworzenia skutecznej strategii działania oraz korzystania z fundamentalnych ustawień profilu. Ponadto, szkolenie obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem sprzętu ICT w pracy HR, korzystaniem z zaawansowanych rozwiązań online oraz znaczeniem procesów digitalizacji w rozwoju organizacji. Udział w szkoleniu stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności w obszarze HR oraz podniesienia efektywności działań poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii.

Akademia HR

Szkolenie Analityka w procesie HR przy wykorzystaniu programu Excel

To intensywny program szkoleniowy skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności analitycznych specjalistów HR za pomocą popularnego narzędzia jakim jest Microsoft Excel. Podczas kursu uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego analizowania danych związanych z zasobami ludzkimi, w tym rekrutacją, zarządzaniem wynagrodzeniami, oceną pracowników i analizą efektywności procesów HR. Poprzez praktyczne ćwiczenia oraz studia przypadków uczestnicy będą się uczyć wykorzystywać zaawansowane funkcje i narzędzia Excela do tworzenia raportów, wykresów, analizy trendów oraz prognozowania potrzeb kadrowych. Kurs skupia się również na interpretacji wyników analizy danych oraz wykorzystaniu ich do podejmowania strategicznych decyzji personalnych. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą mogli efektywniej wspierać procesy rekrutacyjne, zarządzanie talentami oraz rozwój organizacji poprzez wykorzystanie potencjału danych w obszarze zasobów ludzkich.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: KADRY i PŁACE –poziom podstawowy. Nowe modele i formy organizacji pracy.

"Szkolenie Akademia HR: Kadry i Płace – Poziom Podstawowy" to intensywny kurs, który skupia się na nowoczesnych podejściach do zarządzania personelem i płacami. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić najnowsze trendy i modele organizacji pracy, które odpowiadają wymaganiom współczesnego rynku pracy. Program szkolenia obejmuje obszary kluczowe dla efektywnego zarządzania kadrami i płacami, takie jak proces rekrutacji, ocena pracowników, motywacja, a także zagadnienia związane z przepisami prawa pracy. Poprzez interaktywne warsztaty, studia przypadków oraz dyskusje grupowe uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego działania w dziale HR oraz podejmowania trafnych decyzji kadrowo-płacowych. To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w obszarze zarządzania personelem oraz chcących poznać najnowsze trendy w tej dziedzinie.

Akademia HR

HR Academy Training: Preparing your organization for the challenges of the labour market (in English)

"HR Academy training: Preparing your organisation for the challenges of the labour market: HR in English' is an intensive programme that aims to equip participants with the necessary skills and tools needed to effectively manage human resources in today's dynamic business environment. It focuses on two main areas: preparing the organisation to adapt to the changing labour market and improving communication skills in English, particularly relevant in the HR context. During the training, participants will gain a deeper understanding of current labour market trends and challenges, and strategies that can be applied to help organisations adapt successfully to these changes. In addition, they will focus on improving their communication skills in English to be able to work more effectively with international teams, recruit talent from different countries and build strong cross-cultural relationships within the organisation.

Akademia HR

Szkolenie Akademia HR: Przygotowanie organizacji do wyzwań na rynku pracy: zarządzanie zasobami ludzkimi, rola menedżera, kontrola procesu pracy od podstaw do średniozaawansowanego

Nasze szkolenie "Akademia HR: Przygotowanie Organizacji do Wyzwań na Rynku Pracy" skupia się na doskonaleniu umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w dynamicznym biznesowym środowisku. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą roli menedżera HR, efektywnego monitorowania procesu pracy oraz adaptacji do zmieniających się trendów rynkowych. Oferujemy kompleksowy program, który wyposaży uczestników w narzędzia i strategie potrzebne do skutecznego zarządzania zespołem i osiągnięcia sukcesu w konkurencyjnym świecie biznesu.

Chcesz znać więcej szczegółów?

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Certyfikaty

O jakości naszych usług świadczą między innymi: uzyskany Certyfikat SUS 2.0 co oznacza, że z sukcesem wdrożyliśmy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych, a także Certyfikat członkostwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych – największej organizacji branżowej zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski.

SUS 2.0 – jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Spełniamy wymogi PARP dotyczące rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP (d. Rejestrze Usług Rozwojowych – BUR), co pozwala nam świadczyć dla swoich klientów usługi dofinansowane z EFS.

Dodatkowo posiadamy Akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesowego, Certyfikat Firma Godna Zaufania oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Najbardziej dumni jesteśmy i najbardziej cieszą nas jednak, pozytywne opinie i listy polecające od firm, z którymi współpracowaliśmy.

Każdy Uczestnik otrzymuje Certyfikat Kompetencji oraz wsparcie po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl