Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to agencja państwowa, która skupia swoje działania wokół realizacji programów rozwoju gospodarki. Projekty przeznaczone są dla micro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich znajdują się zarówno te wspierające działalność regionalną, jak i eksport. PARP to wsparcie ze środków unijnych, budżetu państwa czy też funduszy strukturalnych.

PARP to rozwiązanie dostosowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Programy zostały podzielone według etapów rozwoju, na jakich znajduje się firma, a także obszarów inwestycyjnych.

W ramach współpracy z Digital Brand Magdalena Głomska, firma może otrzymać dofinansowanie na szkolenia i usługi doradcze w zakresie obszaru marketingu, zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem oraz szkolenia. Wysokość dofinansowania wynosi od 50 do 100%.

Usługi doradcze mogą obejmować następujące obszary:

Doradztwo w zakresie Marketingu

 1. Audyt marketingowy przedsiębiorstwa – usługa doradcza polegająca na analizie otoczenia rynkowego firmy oraz jej działań marketingowych
 2. Stworzenie strategii marketingowej dla firmy – opracowanie kompleksowego, zaawansowanego planu marketingowego – usługa doradcza dająca przedsiębiorcy pełen obraz czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta. Przygotowanie budżetu marketingowego i rekomendacja najlepszej alokacji.
 3. Doradztwo public relations – doradztwo związane z kreowaniem wizerunku firmy
 4. Badania i analiza rynku
 5. Doradztwo w zakresie stworzenia strategii komunikacji na Facebooku oraz Instagramie.
 6. Doradztwo w zakresie opracowania i poprowadzenia kampanii promocyjnych
 7. Doradztwo w procesie tworzenia i rozwijania stron www
 8. Doradztwo w zakresie rozwijania sprzedaży internetowej
 9. Copywriting – doradztwo w zakresie stworzenie telling story o firmie, opracowania unikalnej wartości marki, a także doradztwo w zakresie prowadzenia skutecznego email marketingu
 10. Doradztwo w zakresie wdrożenia kampanii reklamowych w FB Ads i Google Ads

Doradztwo w zakresie Zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem

 1. Audyt organizacji, audyt innowacyjności
 2. Opracowanie struktury organizacyjnej, kart stanowiskowych, systemu motywacyjnego
 3. Projektowanie struktur organizacyjnych, opisów stanowisk
 4. Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, w tym m.in. w procesie rekrutacji, opracowanie systemów wynagrodzeń, motywacyjnych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje pomoc również w przypadku finansowania szkoleń. Po wybraniu odpowiedniego szkolenia można przejść na stronę Operatora Regionalnego, aby zapoznać się z zasadami finansowania. Jeśli wszystko się zgadza, kolejnym krokiem będzie zgłoszenie przedsiębiorstwa do udziału w szkoleniu za pośrednictwem serwisu BUR. Warto zaznaczyć, że może to zrobić zarówno osoba fizyczna – użytkownik instytucjonalny, jak i firma – użytkownik.s text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Planowane działania:

 • Wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR)
 • Wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym (zielone kompetencje)
 • Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA)
 • Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) i jakość świadczonych usług rozwojowych
 • Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR)
 • Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy
  • Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL),
  • System Sektorowych Rad ds. Kompetencji
 • Wdrażanie rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kontynuację Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest rozwój edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, a także ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Łączna wartość projektów przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS to blisko 1,4 mld złotych. Największa część środków – około 35% i kwota prawie 480 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl