Szkolenie Akademia HR: KADRY i PŁACE –poziom podstawowy. Nowe modele i formy organizacji pracy.

Odkryj Nowe Horyzonty Kadry i Płace: Innowacyjne Modele Organizacji Pracy!

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami i innowacjami w obszarze organizacji pracy, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym. Ponadto, zdobycie kompleksowej wiedzy na temat procesów rekrutacji, oceny pracowników, motywacji oraz przepisów prawa pracy pozwoli na skuteczne zarządzanie personelem i unikanie potencjalnych problemów. Interaktywne metody nauczania, takie jak warsztaty i studia przypadków, umożliwią praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami. Niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz karierę w dziale HR, czy też chcesz uaktualnić swoje umiejętności, udział w tym szkoleniu może przynieść korzyści zarówno osobiste, jak i zawodowe, otwierając drogę do nowych możliwości kariery i podnosząc kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu w obszarze zarządzania personelem i płacami.

Dla kogo szkolenie?

To szkolenie jest dedykowane zarówno osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w dziale HR, jak i doświadczonym profesjonalistom poszukującym aktualizacji swoich umiejętności w obszarze zarządzania personelem i płacami. Jest idealne dla:

 • Nowych pracowników działu HR, którzy chcą zdobyć solidne podstawy z zakresu zarządzania personelem i płacami.
 • Specjalistów HR, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i dostosować się do najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie zarządzania personelem.
 • Kadry zarządzającej odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji kadrowo-płacowych, które chcą uzyskać praktyczne umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania personelem.
 • Przedsiębiorców i właścicieli małych firm, którzy samodzielnie zarządzają kwestiami związanymi z personelem i płacami i chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.
 • Osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym poprzez zdobycie nowych umiejętności oraz podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania personelem i płacami.

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym szkolenia  jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania personelem i płacami. Poprzez zgłębienie najnowszych trendów i innowacji w obszarze organizacji pracy, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć dynamiczne wymagania współczesnego rynku pracy oraz dostosować swoje działania do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Efekty uczenia się

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy na temat nowoczesnych trendów i innowacji w obszarze zarządzania personelem i płacami.
 • Skuteczne stosowanie praktycznych umiejętności w procesach rekrutacji, oceny pracowników, motywacji oraz przestrzeganiu przepisów prawa pracy.
 • Efektywne zarządzanie personelem, uwzględniając zmieniające się potrzeby biznesowe i wymagania rynku pracy.
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy i narzędzi do planowania i realizacji działań kadrowo-płacowych w swoich organizacjach.
 • Budowanie sieci kontaktów oraz wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży HR.
 • Podniesienie swojej kompetencji w obszarze zarządzania personelem i płacami, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy oraz osiągnięcia sukcesu w karierze zawodowej.

Ramowy program szkolenia

Dzień I
 • Źródła i zasady prawa pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Proces rekrutacyjny
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika
 • Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika
 • Umowa o pracę-sposób zawarcia, termin, forma, treść
 • Elastyczne, partnerskie formy świadczenia pracy (kontrakty, praca z freelancerami itp.).
 • Regulacje prawne określające właściwe prowadzenie elastycznych, partnerskich form świadczenia pracy
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt B2B
 • Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem w firmie elastycznych, partnerskich form świadczenia pracy.
 • Zawartość akt osobowych
 • Inne dokumentacja związana ze stosunkiem pracy
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Postać dokumentacji pracowniczej
 • Urlop macierzyński
 • Urlop na prawach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop ojcowski
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich
Dzień II
 • Urlop macierzyński
 • Urlop na prawach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop ojcowski
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Porozumienie i wypowiedzenie zmieniające
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Upomnienia, nagany, kary finansowe
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Systemy czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych i sposoby ich rozliczania
 • Praca w godzinach nocnych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Okresy wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy
Dzień III
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Okresy wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu a prawo do świadczeń
 • Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
 • Ogólne zasady ustalania podstawy zasiłku chorobowego
 • Lista płac w przypadku nieobecności pracownika spowodowanej chorobą
 • Świadczenia rehabilitacyjne
 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 • Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
 • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
 • Umowy zlecenia
 • Umowy o dzieło
 • Umowy zryczałtowane
 • Umowy cywilne z własnym pracownikiem

Metody pracy

Na naszych szkoleniach stawiamy na praktykę, dlatego każde szkolenie realizowane jest w oparciu o liczne ćwiczenia i case study uczestników. Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąć cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestnika w różnorodne formy pracy podczas szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących, jak i osób bardziej zaawansowanych. Szkolenie realizowane jest w godzinach dydaktycznych 45 min. Uczestnicy dostają skrypt oraz prezentację.

Typy szkoleń

Zapewniamy elastyczność i różnorodność w realizacji naszych szkoleń dostosowując się do preferencji naszych klientów. Oferujemy:

 • Szkolenia online: Dla osób ceniących wygodę i możliwość nauki z dowolnego miejsca. Poprzez video rozmowę z naszymi prowadzącymi, omawiane case study oraz udostępniane ekranu – zarówno przez prezentera jak i uczestników, a także liczne ćwiczenia, sprawiamy że nasze szkolenia online są równie efektywne jak i szkolenia stacjonarne. Idealne rozwiązanie dla uczestników, którzy znajdują się dalej, a chcą się szkolić u naszych trenerów.
 • Szkolenia stacjonarne: Doskonała opcja dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt z trenerem i interakcję z innymi uczestnikami. Realizowane są w naszym Centrum Szkoleniowym lub w siedzibie przedsiębiorstwa, zapewniając intensywny kontakt z tematem i praktyczne ćwiczenia.
 • Szkolenia otwarte: Forma realizacji w grupie do 8 osób, szkolenia realizowane stacjonarnie lub online, pozwalają na interakcję w grupie oraz omówienie wielu przypadków.
 • Szkolenia zamknięte dedykowane: Są to szkolenia realizowane na zlecenie przedsiębiorstwa, dedykowane dla poszczególnych biznesów, gdzie trenerzy szkolą oraz pomagają rozwinąć zagadnienia unikalne dla danej firmy oraz pomagają naprawić ewentualne błędy.

Certyfikacja

Nasze szkolenia są certyfikowane. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat. Jako certyfikowana firma szkoleniowa posiadamy najwyższy honorowany w Europie – certyfikat SUS 2.0, który otrzymują jedynie firmy szkoleniowe spełniające najwyższe standardy usług szkoleniowych.

Wycena szkolenia

Wycena szkolenia zależy od ilości osób, tego czy szkolenie jest otwarte, czy zamknięte oraz czy realizowane jest stacjonarnie czy online.

Możliwość dofinansowania do szkoleń

Wyróżnia nas to, że nasze szkolenia pracownicze mogą być objęte możliwością dofinansowania.

Środki krajowe –2-3 razy w roku. Nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Dla zainteresowanych firm i przedsiębiorców istnieje możliwość skorzystania z środków z KFS, co może znacząco ułatwić finansowanie i umożliwić rozwój kompetencji.

Środki unijne – 4-5 razy w roku.  Dofinansowanie dostępne jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Te z kolei szkolenia dedykujemy dodatkowo osobom, które prowadzą jednoosobową działalność i nie ma obowiązku zatrudnienia pracownika.  Dzięki temu firma, przedsiębiorcy oraz pracownicy mają szansę skorzystać z dofinansowania, które może znacząco ułatwić inwestycję w rozwój kompetencji.

Pomagamy w kompleksowym przygotowaniu wniosku wraz z klientem. Mamy kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków, które sprostają wymaganiom formalnym i proceduralnym związanym z aplikacją o dofinansowanie.

Zajęcia poprowadzą

Dorota Guz

Sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych online w wielotysięcznej organizacji (Grupa TAURON). W tym dział we wdrożeniu narzędzi chmurowych, co wiązało się z częściową lub pełną automatyzacją wielu procesów biznesowych. Dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich zajęć z automatyzacji i digitalizacji procesów personalnych na Uniwersytecie WSB Merito. Dyplom trenera oraz dyplom coacha – specjalizuję się w coachingu biznesowym oraz szkoleniach ze skutecznego projektowania i realizacji celów.

przeczytaj całą notkę

Szkolenie dofinansowane przez PARP. Kliknij, aby zobaczyć więcej szkoleń z dofinansowaniem.

Szczegóły szkolenia:
1
Średnia ocen ogółem
1
Liczba ocen ogółem
1
Liczba ocen wystawionych przez pracowawców
1
Liczba ocen wystawionych przez użytkowników
1
Liczba godzin szkoleniowych

Zobacz inne szkolenia

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl