System wczesnego ostrzegania

System Wczesnego Ostrzegania (SWO) jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem w zwalczaniu potencjalnych kryzysów w przedsiębiorstwach. W obecnej rzeczywistości przedsiębiorcy zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami, a skutki gospodarcze związane z lockdownami mocno dotknęły niemalże każdą branżę. Dlatego tak ważne jest rozwiązywanie problemów, zanim narosną do niekontrolowanych rozmiarów, które mogą zagrozić nawet bankructwem. Jednym z kluczowych narzędzi w tym kontekście jest System Wczesnego Ostrzegania.

SWO to projekt stworzony dla przedsiębiorców, których działalność doświadcza okresowych trudności. Program jest elastyczny, dostosowany do różnych branż, umożliwiając reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Jest to doskonałe narzędzie pozwalające przeciwdziałać kryzysowym sytuacjom jeszcze zanim się nasilą.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach SWO?

Środki są dostępne dla wszystkich firm, niezależnie od branży. Przedsiębiorstwa, które doświadczyły zmian kadrowych, spadku sprzedaży, zmian prawnych lub technologicznych mogą ubiegać się o wsparcie. Warto podkreślić, że program jest skierowany zarówno do firm, które już doświadczają trudności, jak i tych, które z wysokim prawdopodobieństwem takie problemy mogą mieć w przyszłości.

Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać dofinansowanie?

Istotne jest, aby przedsiębiorstwo było mikro, małe lub średnie, zarejestrowane od minimum 12 miesięcy w Polsce. Dodatkowo, musi wykazywać określone trudności w działalności, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe.

Jakie są korzyści z Systemu wszesnego ostrzegania?

Dofinansowanie w ramach SWO może sięgnąć nawet 18 500 złotych, co pozwala na przeprowadzenie szeregów działań zaradczych. Wsparcie skierowane jest na diagnozę problemów, szkolenia dla personelu oraz mentorowanie, które mogą znacznie poprawić kondycję i rozwój firmy.

Cały proces od momentu złożenia wniosku trwa około 180 dni, zaczynając od diagnozy poprzez realizację szkoleń aż do finalnej oceny efektów działań. Skorzystanie z programu SWO to doskonałe zabezpieczenie przed ewentualnymi kryzysami gospodarczymi, pozwalającym firmom na skuteczne zarządzanie trudnościami jeszcze zanim staną się one niekontrolowane.

System Wczesnego Ostrzegania (SWO) to system stworzony z celem szybkiego informowania o niepożądanych wydarzeniach, takich jak katastrofy naturalne, umożliwiający działania prewencyjne lub redukujące straty, jak ewakuacja ludzi i mienia. Przykładem jest system ostrzegający przed tsunami.

W obszarze zarządzania, istnieje Finansowy System Wczesnego Ostrzegania, będący narzędziem informacyjnym dla najwyższego kierownictwa firm. Zbiera, przetwarza i udostępnia określone informacje, pozwalając szybko reagować na zmiany w otoczeniu oraz dostosowywać działania firmy. Zazwyczaj wykorzystuje narzędzia Business Intelligence (BI) i działa w oparciu o system transakcyjny OLTP. SWO monitoruje zarówno zmiany wewnętrzne, jak i otoczenia, dostarczając informacji o zjawiskach i procesach oraz ich prawdopodobnym rozwoju. To umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany, zmianę zachowania firmy oraz lepsze dostosowanie się do nowych wymagań otoczenia.

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl