Bony na Cyfryzację

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – realizowane jest  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR) . Celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii.

Celem jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie:

  • od 20 września do 20 października 2021 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • do 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 60 000 zł
(minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania tj. 51 000 zł dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 300 000 zł
(maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych, w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł).

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl