Szkolenie Akademia HR: Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników: Kompetencje skutecznego menedżera od podstaw do średniozaawansowanego

Osiągnij szczyt swojego potencjału jako menedżer: Doskonalenie umiejętności w zarządzaniu ludźmi i efektywności pracy.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Warto wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ zapewni ono niezbędną wiedzę i umiejętności menedżerskie, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Podczas szkolenia uczestnik będzie mógł rozwijać umiejętności zarówno w zakresie efektywnego zarządzania osobistego, jak i zespołowego. Pozyskiwanie oraz wykorzystanie potencjału pracowników będzie jednym z głównych obszarów, które uczestnik będzie mógł zgłębić, zdobywając nowe narzędzia i strategie, które umożliwią efektywną identyfikację, pozyskiwanie oraz wykorzystywanie zróżnicowanego potencjału, talentów i doświadczeń pracowników. Ponadto, uczestnictwo w szkoleniu pozwoli menedżerowi na dostosowywanie kompetencji pracowników do nowych wyzwań organizacyjnych oraz utrzymanie konkurencyjności firmy poprzez identyfikację zmieniających się potrzeb rynku pracy i dostosowywanie kompetencji pracowników do tych wymagań. Kultura Learning Agility, promowana podczas szkolenia, sprzyjać będzie adaptacji do zmian oraz ciągłemu rozwojowi kompetencji, co może przynieść liczne korzyści zarówno dla menedżera, jak i dla całej organizacji. Dlatego uczestnictwo w tym szkoleniu może stanowić kluczowy krok w osiągnięciu sukcesu zawodowego oraz rozwoju kariery.

Dodatkowo jest możliwość podniesienia kompetencji na szkoleniu „Kompetencje skutecznego menedżera – od średniozaawansowanego do zaawansowanego.”

Dla kogo szkolenie?

Usługa szkoleniowa jest skierowana do menedżerów, brygadzistów, kierowników, dyrektorów oraz liderów zespołów, którzy pragną rozwijać, uporządkować, pogłębić i poszerzyć swoje umiejętności w zakresie efektywności i motywacji. Dedykowane jest także osobom średniozaawansowanym, które chcą podnieść swoje kompetencje na tym polu.

Cel edukacyjny

Głównym celem szkolenia jest rozwój i pogłębienie kompetencji menedżera w obszarze zwiększania efektywności osobistej i zespołu poprzez:

 • Pozyskiwanie oraz wykorzystanie zróżnicowanego potencjału, talentów i doświadczeń pracowników, w tym poprzez proces rekrutacji, selekcji i onboardingu.
 • Dostosowanie kompetencji pracowników do nowych wyzwań organizacyjnych i społecznych, w tym gotowość do zmiany zakresu wykorzystywanych umiejętności (reskilling).
 • Kształtowanie otwartości na wyzwania rozwojowe poprzez promowanie kultury Learning Agility, co pozwoli menedżerowi skuteczniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby i dynamiczny rynek pracy.

Efekty uczenia się

 • Definiować własne motywatory oraz stosować ćwiczenia wspierające i rozwijające własną automotywację.
 • Rozpoznawać i definiować potrzeby motywacyjne pracowników oraz stosować motywatory odpowiednie dla tych potrzeb.
 • Identyfikować własne nieefektywne nawyki oraz rozpraszacze, działające obniżająco na produktywność.
 • Priorytetyzować zadania zgodnie z matrycą produktywności.
 • Stosować różnorodne metody i narzędzia planowania i organizowania działań.

Dodatkowo, uczestnik będzie wyposażony w umiejętności:

 • Identyfikacji potencjału pracowników oraz budowy i wdrażania programów rekrutacji, selekcji i onboardingu, pozwalających pozyskać zróżnicowany potencjał w zakresie kompetencji, talentów i doświadczeń pracowników.
 • Budowy oraz wdrażania programów rozwoju i ścieżek kariery opartych o wykorzystanie zróżnicowanego potencjału pracowników.
 • Inicjowania skutecznych programów wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami, celem wykorzystania wiedzy ukrytej i minimalizacji ryzyka utraty cennych zasobów.
 • Aktywnego kształtowania wartości i kultury pracy sprzyjającej otwartości na nowe wyzwania rozwojowe, zgodnie z koncepcją kultury Learning Agility.

Ramowy program szkolenia

Dzień I
 • Rozpoczęcie szkolenia, ćwiczenie wprowadzające (icebreaker).
 • Menedżer czy lider?
 • Role i funkcje menedżera w zespole.
 • Komunikacja – wprowadzenie i podstawowe umiejętności.
 • Aktywne słuchanie w pracy menedżera.
 • Zakłócenia i bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i unikanie.
 • Model czterech uszu i ust: komunikowanie i odczytywanie intencji.
 • Najczęstsze błędy popełniane w komunikacji z pracownikami – autodiagnoza i omówienie.
 • Pytania w pracy menedżera – jak pytać, a jak nie?
 • Rozmowy rozwojowe oparte na technikach coachingowych.
 • Expose szefa – jak zbudować i wygłosić komunikat budujący wiarygodność menedżera?
 • Czym jest charyzma, czy jest niezbędna i jak nad nią pracować?
 • Spójność działania i odpowiedzialność za komunikat.
Dzień II
 • Polecenie służbowe a delegowanie – zasadnicze różnice.
 • Motywująca funkcja delegowania.
 • Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
 • Kiedy delegować, a kiedy zlecać?
 • Przygotowanie do rozmowy delegującej – ćwiczenie na materiale uczestników.
 • Przeprowadzenie rozmowy delegującej – praktyczne ćwiczenie z omówieniem.
 • Rozmowy przeglądowe i podsumowujące: monitorowanie i rozliczenie wykonania zadań.
 • Informacja zwrotna pozytywna i korygująca – kiedy udzielać?
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych – na co zwrócić uwagę, żeby nie wylać dziecka z kąpielą?
 • Budowanie kultury doceniania.
 • Trudne sytuacje komunikacyjne z pracownikami – przykładowy schemat rozmowy.
 • Jak przekazywać informację korygującą i nie wzbudzać postawy defensywnej?
 • Komunikaty typu „ja” vs. komunikaty typu „ty”.
 • FUKO i inne wybrane modele udzielania informacji zwrotnej.
Dzień III
 • Czym jest asertywność, a czym nie jest?
 • Co nam daje asertywność i jak budować asertywną postawę?
 • Postawa asertywna w pracy menedżera.
 • Asertywne reagowanie na krytykę.
 • Co robić, gdy ktoś przekracza nasze granice?
 • Konflikt – czym jest, a czym nie jest.
 • Style reagowania w konflikcie.
 • Rodzaje konfliktów – koło Moore’a.
 • Przeciwdziałanie budowaniu „podziemia” w zespole (plotki, sojusze, „my kontra oni”).
 • Interwencja menedżera.
 • Rola mediatora a rola arbitra.
 • Identyfikacja emocji występujących w konflikcie.
 • Stanowisko a interes – ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem.
 • Przeprowadzanie rozmów konfrontujących strony konfliktu.
 • Schematy dojścia do porozumienia.
 • Gra szkoleniowa utrwalająca umiejętności.
 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy.
 • Stworzenie indywidualnego planu działania do wdrożenia po szkoleniu.

Metody pracy

Na naszych szkoleniach stawiamy na praktykę, dlatego każde szkolenie realizowane jest w oparciu o liczne ćwiczenia i case study uczestników. Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąć cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestnika w różnorodne formy pracy podczas szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących, jak i osób bardziej zaawansowanych. Szkolenie realizowane jest w godzinach dydaktycznych 45 min. Uczestnicy dostają skrypt oraz prezentację.

Typy szkoleń

Zapewniamy elastyczność i różnorodność w realizacji naszych szkoleń dostosowując się do preferencji naszych klientów. Oferujemy:

 • Szkolenia online: Dla osób ceniących wygodę i możliwość nauki z dowolnego miejsca. Poprzez video rozmowę z naszymi prowadzącymi, omawiane case study oraz udostępniane ekranu – zarówno przez prezentera jak i uczestników, a także liczne ćwiczenia, sprawiamy że nasze szkolenia online są równie efektywne jak i szkolenia stacjonarne. Idealne rozwiązanie dla uczestników, którzy znajdują się dalej, a chcą się szkolić u naszych trenerów.
 • Szkolenia stacjonarne: Doskonała opcja dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt z trenerem i interakcję z innymi uczestnikami. Realizowane są w naszym Centrum Szkoleniowym lub w siedzibie przedsiębiorstwa, zapewniając intensywny kontakt z tematem i praktyczne ćwiczenia.
 • Szkolenia otwarte: Forma realizacji w grupie do 8 osób, szkolenia realizowane stacjonarnie lub online, pozwalają na interakcję w grupie oraz omówienie wielu przypadków.
 • Szkolenia zamknięte dedykowane: Są to szkolenia realizowane na zlecenie przedsiębiorstwa, dedykowane dla poszczególnych biznesów, gdzie trenerzy szkolą oraz pomagają rozwinąć zagadnienia unikalne dla danej firmy oraz pomagają naprawić ewentualne błędy.

Certyfikacja

Nasze szkolenia są certyfikowane. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat. Jako certyfikowana firma szkoleniowa posiadamy najwyższy honorowany w Europie – certyfikat SUS 2.0, który otrzymują jedynie firmy szkoleniowe spełniające najwyższe standardy usług szkoleniowych.

Wycena szkolenia

Wycena szkolenia zależy od ilości osób, tego czy szkolenie jest otwarte, czy zamknięte oraz czy realizowane jest stacjonarnie czy online.

Możliwość dofinansowania do szkoleń

Wyróżnia nas to, że nasze szkolenia pracownicze mogą być objęte możliwością dofinansowania.

Środki krajowe –2-3 razy w roku. Nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Dla zainteresowanych firm i przedsiębiorców istnieje możliwość skorzystania z środków z KFS, co może znacząco ułatwić finansowanie i umożliwić rozwój kompetencji.

Środki unijne – 4-5 razy w roku.  Dofinansowanie dostępne jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Te z kolei szkolenia dedykujemy dodatkowo osobom, które prowadzą jednoosobową działalność i nie ma obowiązku zatrudnienia pracownika.  Dzięki temu firma, przedsiębiorcy oraz pracownicy mają szansę skorzystać z dofinansowania, które może znacząco ułatwić inwestycję w rozwój kompetencji.

Pomagamy w kompleksowym przygotowaniu wniosku wraz z klientem. Mamy kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków, które sprostają wymaganiom formalnym i proceduralnym związanym z aplikacją o dofinansowanie.

Zajęcia poprowadzą

Dagmara Tyc

Praktyk i trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu komunikacji,  kompetencji menedżerskich, sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji handlowych. Prowadzi szkolenia i treningi kompetencyjne dla specjalistów i menedżerów różnego szczebla.

przeczytaj całą notkę

Szkolenie dofinansowane przez PARP. Kliknij, aby zobaczyć więcej szkoleń z dofinansowaniem.

Szczegóły szkolenia:

Szkolenia powiązane

1
Średnia ocen ogółem
1
Liczba ocen ogółem
1
Liczba ocen wystawionych przez pracowawców
1
Liczba ocen wystawionych przez użytkowników
1
Liczba godzin szkoleniowych

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl