Szkolenie Akademia HR:Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy: HR Biznes Partner

Optymalizacja Pracy, Maksymalizacja Efektywności: Nowe Horyzonty HR

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie umożliwia to aktualizację umiejętności związanych z nowymi trendami i praktykami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę na temat nowych modeli pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny, oraz metody ich wdrażania w organizacji. To również okazja do doskonalenia umiejętności interpersonalnych, takich jak zarządzanie zespołem i komunikacja wirtualna.

W kontekście rozwoju kariery, udział w tym szkoleniu może stanowić dodatkowy atut na rynku pracy, zwłaszcza dla tych, którzy aspirują do roli HR Biznes Partnera. Posiadanie aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania personelem może znacząco zwiększyć szanse na awans i sukces zawodowy.  Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia również budowanie sieci kontaktów wśród profesjonalistów HR, co może przynieść korzyści w przyszłości w postaci współpracy czy wymiany doświadczeń.

Dla kogo szkolenie?

To szkolenie jest dedykowane specjalistom z działów HR, kadr zarządzającym zespołami oraz osobom pracującym lub planującym pracować na stanowisku HR Business Partnera.

Cel edukacyjny

Celem usługi jest dostarczenie specjalistom z działów HR, kadry zarządzającej zespołami oraz osobom planującym pracować na stanowisku HR Business Partnera wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego i skutecznego działania we współpracy z różnymi działami organizacji. Usługa ma również na celu wsparcie kadry menedżerskiej i pracowników w wprowadzaniu nowych modeli organizacji pracy, szczególnie związanych z pracą zwinną (np. metodyka Agile), w zróżnicowanych wewnętrznie zespołach pod względem wieku, kultury, itp. Dodatkowo, usługa ma na celu wykorzystanie elastycznych i partnerskich form świadczenia pracy (np. giga economy) w procesie rozwoju firmy.

Efekty uczenia się

 • Rozumienie strategii biznesowych jest kluczowe dla skutecznego wprowadzania nowych modeli organizacji pracy oraz wykorzystania elastycznych/partnerskich form świadczenia pracy.
 • Mechanizmy i tendencje rynkowe kształtują potrzebę wprowadzania innowacji w zakresie organizacji pracy, takich jak elastyczność i adaptacja wobec zmian.
 • Nowe modele organizacji pracy, zwłaszcza związane z pracą zwinną (np. metodyka Agile), odpowiadają na potrzeby zróżnicowanych wewnętrznie zespołów, uwzględniając różnice wiekowe, kulturowe itp.
 • Korzyści z wprowadzenia nowych modeli organizacji pracy mogą obejmować zwiększoną produktywność, większą elastyczność operacyjną oraz lepszą zdolność do adaptacji do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 • Istnieją jednakże zagrożenia, takie jak trudności w zarządzaniu zespołami na odległość czy konieczność dostosowania procesów rekrutacyjnych i prawnych.
 • Regulacje prawne odgrywają istotną rolę w prowadzeniu elastycznych/partnerskich form świadczenia pracy, wymagając odpowiedniego dostosowania i zrozumienia przez kadry zarządzające.
 • Wspieranie przedstawicieli kadry zarządzającej we wprowadzaniu nowych modeli organizacji pracy oraz budowanie efektywnych zespołów opartych na różnorodnych modelach pracy jest kluczowym zadaniem dla specjalistów HR.
 • Dostosowanie form i rozwiązań prawnych do partnerskich modeli świadczenia pracy oraz wprowadzenie systemów monitorowania efektywności pracy osób korzystających z tych form są istotnymi działaniami w tym obszarze.
 • Kompleksowe zrozumienie strategii biznesowych, zarządzanie relacjami, umiejętności rekrutacyjne, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, pozyskiwanie talentów, selekcja kandydatów oraz budowanie pozytywnych relacji są kluczowe dla skutecznego wsparcia kadry zarządzającej w wprowadzaniu nowych modeli organizacji pracy i wykorzystaniu elastycznych/partnerskich form świadczenia pracy.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników oraz definiowanie celów są istotnymi elementami procesu dostosowania organizacji do zmieniających się warunków rynkowych

Ramowy program szkolenia

Dzień I
 • Koncepcja stanowiska – standardowy zakres zadań w porównaniu z praktyką powszechną
 • Wymagane kompetencje dla HRBP – kluczowe aspekty
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Coaching, mentoring, doradztwo, mediacje
 • Strategie rekrutacyjne
 • Zadania HR BP w procesie naboru
 • Doświadczenie kandydatów
 • Proces adaptacyjny dla nowego pracownika
 • Tworzenie strategii rozwoju zawodowego
 • Profil umiejętności i kompetencji
Dzień II
 • Dlaczego istotne jest zarządzanie talentami?
 • Talent – definicja i znaczenie Model 9 Box Grid
 • Korzyści dla firmy z rozwijania talentów
 • Planowanie sukcesji
 • Budowanie silnego i atrakcyjnego wizerunku pracodawcy jako droga do zdobycia najlepszych pracowników – employer branding.
 • Metody pomiar
 • Dlaczego warto oceniać zaangażowanie pracowników?
 • Elementy formujące
 • Konflikty w miejscu pracy — skąd się biorą?
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Mobbing / polityka antymobbingowa
Dzień III
 • Prowadzenie spotkania
 • Prowadzenie dyskusji
 • Facylitacja dyskusji grupowej
 • Co sprawia, że spotkanie jest udane? – ostateczne rekomendacje i najlepsze praktyki
 • Pojęcie zmiany organizacyjnej
 • Etapy wprowadzania zmian
 • Zarządzanie procesem zmian – czynniki sukcesu zmiany
 • Dynamika grupy, faza rozwoju organizacji a proces zmiany
 • Rola kadry kierowniczej w procesie zmiany
 • Sposoby angażowania pracowników w zmiany
 • Komunikacja w zmianie
 • Ewaluacja jakości pracy
 • OKR jako narzędzie stałego wzrostu jakości pracy
 • Plany naprawcze i inne metody podnoszenia jakości pracy
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Praca zdalna
 • Różnorodność i inkluzywność (D&I)
 • Odporność psychiczna
 • Nowinki w narzędziach i rozwiązaniach – Jak ChatGPT może być użyteczny?

Metody pracy

Na naszych szkoleniach stawiamy na praktykę, dlatego każde szkolenie realizowane jest w oparciu o liczne ćwiczenia i case study uczestników. Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąć cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestnika w różnorodne formy pracy podczas szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących, jak i osób bardziej zaawansowanych. Szkolenie realizowane jest w godzinach dydaktycznych 45 min. Uczestnicy dostają skrypt oraz prezentację.

Typy szkoleń

Zapewniamy elastyczność i różnorodność w realizacji naszych szkoleń dostosowując się do preferencji naszych klientów. Oferujemy:

 • Szkolenia online: Dla osób ceniących wygodę i możliwość nauki z dowolnego miejsca. Poprzez video rozmowę z naszymi prowadzącymi, omawiane case study oraz udostępniane ekranu – zarówno przez prezentera jak i uczestników, a także liczne ćwiczenia, sprawiamy że nasze szkolenia online są równie efektywne jak i szkolenia stacjonarne. Idealne rozwiązanie dla uczestników, którzy znajdują się dalej, a chcą się szkolić u naszych trenerów.
 • Szkolenia stacjonarne: Doskonała opcja dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt z trenerem i interakcję z innymi uczestnikami. Realizowane są w naszym Centrum Szkoleniowym lub w siedzibie przedsiębiorstwa, zapewniając intensywny kontakt z tematem i praktyczne ćwiczenia.
 • Szkolenia otwarte: Forma realizacji w grupie do 8 osób, szkolenia realizowane stacjonarnie lub online, pozwalają na interakcję w grupie oraz omówienie wielu przypadków.
 • Szkolenia zamknięte dedykowane: Są to szkolenia realizowane na zlecenie przedsiębiorstwa, dedykowane dla poszczególnych biznesów, gdzie trenerzy szkolą oraz pomagają rozwinąć zagadnienia unikalne dla danej firmy oraz pomagają naprawić ewentualne błędy.

Certyfikacja

Nasze szkolenia są certyfikowane. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat. Jako certyfikowana firma szkoleniowa posiadamy najwyższy honorowany w Europie – certyfikat SUS 2.0, który otrzymują jedynie firmy szkoleniowe spełniające najwyższe standardy usług szkoleniowych.

Wycena szkolenia

Wycena szkolenia zależy od ilości osób, tego czy szkolenie jest otwarte, czy zamknięte oraz czy realizowane jest stacjonarnie czy online.

Możliwość dofinansowania do szkoleń

Wyróżnia nas to, że nasze szkolenia pracownicze mogą być objęte możliwością dofinansowania.

Środki krajowe –2-3 razy w roku. Nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Dla zainteresowanych firm i przedsiębiorców istnieje możliwość skorzystania z środków z KFS, co może znacząco ułatwić finansowanie i umożliwić rozwój kompetencji.

Środki unijne – 4-5 razy w roku.  Dofinansowanie dostępne jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Te z kolei szkolenia dedykujemy dodatkowo osobom, które prowadzą jednoosobową działalność i nie ma obowiązku zatrudnienia pracownika.  Dzięki temu firma, przedsiębiorcy oraz pracownicy mają szansę skorzystać z dofinansowania, które może znacząco ułatwić inwestycję w rozwój kompetencji.

Pomagamy w kompleksowym przygotowaniu wniosku wraz z klientem. Mamy kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków, które sprostają wymaganiom formalnym i proceduralnym związanym z aplikacją o dofinansowanie.

Zajęcia poprowadzą

Dominika Hajda

Sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych online w wielotysięcznej organizacji (Grupa TAURON). W tym dział we wdrożeniu narzędzi chmurowych, co wiązało się z częściową lub pełną automatyzacją wielu procesów biznesowych. Dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich zajęć z automatyzacji i digitalizacji procesów personalnych na Uniwersytecie WSB Merito. Dyplom trenera oraz dyplom coacha – specjalizuję się w coachingu biznesowym oraz szkoleniach ze skutecznego projektowania i realizacji celów.

przeczytaj całą notkę

Szkolenie dofinansowane przez PARP. Kliknij, aby zobaczyć więcej szkoleń z dofinansowaniem.

Szczegóły szkolenia:
1
Średnia ocen ogółem
1
Liczba ocen ogółem
1
Liczba ocen wystawionych przez pracowawców
1
Liczba ocen wystawionych przez użytkowników
1
Liczba godzin szkoleniowych

Zobacz inne szkolenia

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl