Blog

Akademia HR: Odkryj potencjał

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rozwój zasobów ludzkich (HR) ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Jednakże, wraz z ciągłym rozwojem technologii, zmieniającymi się trendami rynkowymi i ewoluującymi oczekiwaniami pracowników, rola HR w organizacji staje się coraz bardziej złożona. W takim kontekście Akademia HR staje się nieocenionym narzędziem, umożliwiającym pracownikom działu HR i kadrowym rozwój umiejętności, a także wymianę najlepszych praktyk i idei.

Akademia HR: poznaj szczegóły

Dofinansowane szkolenia pracownicze dla działów HR jako wsparcie dla pracodawców.

Akademia HR to inicjatywa skoncentrowana na ciągłym doskonaleniu pracowników związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jest to miejsce, gdzie specjaliści ds. HR mogą podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i przyswajać najnowsze trendy w dziedzinie zarządzania personelem.

Z rządowego programu wsparcia Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) rusza nabór na szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi już w pierwszym kwartale 2024 roku. Program ten będzie aktywny przez maksymalnie 36 miesięcy, oferując szeroki wachlarz szkoleń dostępnych dla specjalistów HR. Szkolenia te będą realizowane w ramach usług udostępnionych w Bazie Usług Rozwojowych, a także będą dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Dynamiczne zmiany w społeczeństwie mają ogromny wpływ na dział HR. Oczekiwania pracowników oraz ich relacje z pracodawcą ulegają ciągłym przemianom wraz z ewolucją społeczną. W odpowiedzi na te zmiany, HR musi ciągle dostosowywać strategie rekrutacyjne, motywacyjne i retencyjne, by odzwierciedlały aktualne trendy.

Drugim kluczowym czynnikiem są innowacje technologiczne, które rewolucjonizują sposób pracy i komunikacji. W erze cyfrowej HR musi aktywnie integrować nowoczesne narzędzia, jak systemy zarządzania personelem, platformy e-learningowe czy sztuczna inteligencja, by efektywnie wspierać procesy zarządzania kapitałem ludzkim.

Zmiany w globalnej gospodarce znacząco wpływają na strategie HR. Firmy muszą zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z różnorodnością kulturową, rekrutacją talentów na skalę globalną oraz zarządzaniem zespołami rozproszonymi geograficznie. Dlatego dział HR musi być elastyczny i dynamiczny, aby efektywnie reagować na zmieniające się realia rynku pracy, co umożliwi im konkurowanie o najwyższe talenty i zachowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Kursy i Szkolenia

W ramach Akademii HR organizowane są różnorodne kursy i szkolenia, obejmujące obszary takie jak: rekrutacja i selekcja, rozwój kompetencji, zarządzanie wydajnością, zarządzanie talentami, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie konfliktami i wiele innych. Te kursy są dostosowywane do różnych poziomów doświadczenia, od początkujących po zaawansowanych specjalistów. Szkolenia dostępne w naszej ofercie to:

Wymiana Doświadczeń

Akademia HR jest nie tylko miejscem szkoleń, ale także dynamiczną platformą, która sprzyja wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy pracownikami działów HR z różnych organizacji. Jest to środowisko sprzyjające budowaniu sieci kontaktów i nawiązywaniu relacji biznesowych, które mogą się przekuć w owocną współpracę między firmami.

Spotkania networkingowe organizowane w ramach Akademii HR umożliwiają pracownikom HR nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami z branży, dzielenie się wiedzą oraz wymianę cennych doświadczeń. Podczas tych spotkań, uczestnicy mają okazję dowiedzieć się, jakie strategie i rozwiązania są skuteczne w innych firmach, co pozwala na inspirację i zdobycie nowych pomysłów do wdrożenia w swojej własnej organizacji.

Warsztaty organizowane w ramach Akademii HR są doskonałą okazją do praktycznego pogłębiania wiedzy z zakresu różnorodnych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Poprzez udział w interaktywnych sesjach praktycznych, uczestnicy mogą zdobyć nowe umiejętności, rozwijać się zawodowo oraz wymieniać się pomysłami na rozwiązanie konkretnych wyzwań związanych z zarządzaniem personelem.

Panel dyskusyjny to kolejna forma aktywności, która pozwala na pogłębienie wiedzy i zrozumienie różnych punktów widzenia na temat kluczowych zagadnień z obszaru HR. Dzięki udziałowi w panelach, uczestnicy mogą zapoznać się z perspektywami ekspertów, poznać trendy branżowe oraz dowiedzieć się, jakie są najlepsze praktyki stosowane w różnych organizacjach.

Wysokość Dofinansowania 2024

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości kosztów co oznacza dla pracodawcy wkład własny w wysokości 10% wartości.

Kwota projektu: 1,38 mld zł

Kompetencje menedżera HR

Bazując na analizie wyzwań, przed którymi stają menedżerowie HR, wypracowano listę czternastu kompetencji, których uzyskanie / wzmocnienie może istotnie wpływać na skuteczność działań w omawianym zakresie.

1.Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy

2.Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

3.Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

4.Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji

5.Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności

6.Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową

7.Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy

8.Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

9.Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

10.Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych

11.Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT

12.Analityka w procesach HR – w kontekście zmian na rynku pracy

13.Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników– zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy

14.Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

Podsumowanie

Akademia HR nie tylko umożliwia rozwój zawodowy pracowników działu HR, ale także przyczynia się do wzrostu efektywności organizacji poprzez doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to niezbędne narzędzie dla każdej organizacji, która pragnie utrzymać się na rynku i osiągać sukces w długiej perspektywie czasowej. Zapraszamy za zapoznania się jeszcze z naszą zakładką dofinansowań oraz ofertą szkoleniową.

akademia hr, wnioski akademi hr

POCZYTAJ WIĘCEJ