Szkolenie – Kadry i płace, zmiany w kodeksie pracy

Nowe przepisy, nowe wyzwania: Kadry, Płace i Kodeks Pracy w praktyce

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Odkryj strategiczną rewolucję w zarządzaniu zasobami ludzkimi! Nasze szkolenie z obszaru Kadry i Płace oraz zmian w Kodeksie Pracy to wyjątkowa szansa na zgłębienie kluczowych umiejętności niezbędnych w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Nie tylko poznasz najnowsze zmiany w przepisach, ale także otrzymasz kompleksowe narzędzia do skutecznego zarządzania personelem.

Nasza innowacyjna platforma edukacyjna dostarczy Ci nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne narzędzia, które pozwolą Ci zastosować zdobytą wiedzę w codziennej pracy. Niezbędne informacje o najnowszych trendach w obszarze płac i zarządzania personelem połączone z praktycznymi case studies zapewnią Ci kompleksowe przygotowanie do efektywnego działania.

Dla kogo szkolenie?

Kadrowym specjalistom, menedżerom HR, księgowym, właścicielom firm oraz wszystkim profesjonalistom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania personelem i płacami. To szkolenie jest idealne dla tych, którzy chcą śledzić zmiany w przepisach dotyczących pracy i płac oraz dla tych, którzy pragną optymalizować procesy kadrowe w swoich organizacjach. Bez względu na branżę czy wielkość firmy, szkolenie będzie doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami i przepisami związanymi z zarządzaniem personelem.

Cel edukacyjny

Celem tego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy oraz metod efektywnego zarządzania personelem i płacami. Głównym celem jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia i przyswojenia praktycznych narzędzi, które pozwolą im dostosować się do zmieniających się przepisów oraz wykorzystać najlepsze praktyki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom świadomego i skutecznego działania w obszarze kadry i płac, poprzez przygotowanie ich do sprawnego stosowania nowych regulacji prawnych oraz optymalizacji procesów kadrowych w miejscu pracy.

Efekty uczenia się

 • Prowadzi dokumentację pracowniczą
 • Nalicza wynagrodzenia i tworzy dokumentację wynagrodzeń
 • wykonuje rozliczenia publiczno-prawne,
 • wykonuje rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • prawidłowo rozlicza wynagrodzenia w aspekcie podatkowo-składkowym w 2023 r.
 • poprawnie ustala podstawę do wypłat wynagrodzeń w 2023 r.
 • charakteryzuje dyrektywę work life balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia do kodeksu pracy

Ramowy program szkolenia

Dzień I
 • Źródła i zasady prawa pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Proces rekrutacyjny
 • Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika
 • Dokumentacja pracownicza – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu pracownika
 • Umowa o pracę-sposób zawarcia, termin, forma, treść
 • Elastyczne, partnerskie formy świadczenia pracy (kontrakty, praca z freelancerami itp.).
 • Regulacje prawne określające właściwe prowadzenie elastycznych, partnerskich form świadczenia pracy
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt B2B
 • Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem w firmie elastycznych, partnerskich form świadczenia pracy.
 • Zawartość akt osobowych
 • Inne dokumentacja związana ze stosunkiem pracy
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Postać dokumentacji pracowniczej
 • Wymiar i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Przesunięciu terminu urlopu i odwołania pracownika z urlopu
 • Urlop na żądanie
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop szkoleniowy
 • Inne zwolnienia od pracy (urlopy okolicznościowe, siła wyższa, opieka nad dzieckiem i nad członkiem rodziny, dni wolne na poszukiwanie pracy)
Dzień II
 • Urlop macierzyński
 • Urlop na prawach urlopu macierzyńskiego
 • Urlop ojcowski
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop wychowawczy
 • Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Porozumienie i wypowiedzenie zmieniające
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Upomnienia, nagany, kary finansowe
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Systemy czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych i sposoby ich rozliczania
 • Praca w godzinach nocnych
 • Ewidencja czasu pracy
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Okresy wypowiedzenia
 • Świadectwo pracy
 • Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy
Dzień III
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia
 • Systemy wynagradzania
 • Składniki wynagrodzenia
 • Przychody ze stosunku pracy jako podstawa naliczeń na liście płac
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 • Naliczenie listy płac – wynagrodzenie od brutto do netto
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu a prawo do świadczeń
 • Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
 • Ogólne zasady ustalania podstawy zasiłku chorobowego
 • Lista płac w przypadku nieobecności pracownika spowodowanej chorobą
 • Świadczenia rehabilitacyjne
Dzień IV
 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 • Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
 • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
 • Umowy zlecenia
 • Umowy o dzieło
 • Umowy zryczałtowane
 • Umowy cywilne z własnym pracownikiem

Metody pracy

Na naszych szkoleniach stawiamy na praktykę, dlatego każde szkolenie realizowane jest w oparciu o liczne ćwiczenia i case study uczestników. Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąć cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestnika w różnorodne formy pracy podczas szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących, jak i osób bardziej zaawansowanych. Szkolenie realizowane jest w godzinach dydaktycznych 45 min. Uczestnicy dostają skrypt oraz prezentację.

Typy szkoleń

Zapewniamy elastyczność i różnorodność w realizacji naszych szkoleń dostosowując się do preferencji naszych klientów. Oferujemy:

Szkolenia online: Dla osób ceniących wygodę i możliwość nauki z dowolnego miejsca. Poprzez video rozmowę z naszymi prowadzącymi, omawiane case study oraz udostępniane ekranu – zarówno przez prezentera jak i uczestników, a także liczne ćwiczenia, sprawiamy że nasze szkolenia online są równie efektywne jak i szkolenia stacjonarne. Idealne rozwiązanie dla uczestników, którzy znajdują się dalej, a chcą się szkolić u naszych trenerów.
Szkolenia stacjonarne: Doskonała opcja dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt z trenerem i interakcję z innymi uczestnikami. Realizowane są w naszym Centrum Szkoleniowym lub w siedzibie przedsiębiorstwa, zapewniając intensywny kontakt z tematem i praktyczne ćwiczenia.
Szkolenia otwarte: Forma realizacji w grupie do 8 osób, szkolenia realizowane stacjonarnie lub online, pozwalają na interakcję w grupie oraz omówienie wielu przypadków.
Szkolenia zamknięte dedykowane: Są to szkolenia realizowane na zlecenie przedsiębiorstwa, dedykowane dla poszczególnych biznesów, gdzie trenerzy szkolą oraz pomagają rozwinąć zagadnienia unikalne dla danej firmy oraz pomagają naprawić ewentualne błędy.

Certyfikacja

Nasze szkolenia są certyfikowane. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat. Jako certyfikowana firma szkoleniowa posiadamy najwyższy honorowany w Europie – certyfikat SUS 2.0, który otrzymują jedynie firmy szkoleniowe spełniające najwyższe standardy usług szkoleniowych.

Wycena szkolenia

Wycena szkolenia zależy od ilości osób, tego czy szkolenie jest otwarte, czy zamknięte oraz czy realizowane jest stacjonarnie czy online.

Możliwość dofinansowania do szkoleń

Wyróżnia nas to, że nasze szkolenia pracownicze mogą być objęte możliwością dofinansowania.

Środki krajowe –2-3 razy w roku. Nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Dla zainteresowanych firm i przedsiębiorców istnieje możliwość skorzystania z środków z KFS, co może znacząco ułatwić finansowanie i umożliwić rozwój kompetencji.

Środki unijne – 4-5 razy w roku.  Dofinansowanie dostępne jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Te z kolei szkolenia dedykujemy dodatkowo osobom, które prowadzą jednoosobową działalność i nie ma obowiązku zatrudnienia pracownika.  Dzięki temu firma, przedsiębiorcy oraz pracownicy mają szansę skorzystać z dofinansowania, które może znacząco ułatwić inwestycję w rozwój kompetencji.

Pomagamy w kompleksowym przygotowaniu wniosku wraz z klientem. Mamy kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków, które sprostają wymaganiom formalnym i proceduralnym związanym z aplikacją o dofinansowanie.

Zajęcia poprowadzą

Dorota Guz

Sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych online w wielotysięcznej organizacji (Grupa TAURON). W tym dział we wdrożeniu narzędzi chmurowych, co wiązało się z częściową lub pełną automatyzacją wielu procesów biznesowych. Dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich zajęć z automatyzacji i digitalizacji procesów personalnych na Uniwersytecie WSB Merito. Dyplom trenera oraz dyplom coacha – specjalizuję się w coachingu biznesowym oraz szkoleniach ze skutecznego projektowania i realizacji celów.

przeczytaj całą notkę

Szkolenie dofinansowane przez PARP. Kliknij, aby zobaczyć więcej szkoleń z dofinansowaniem.

Szczegóły szkolenia:
1
Średnia ocen ogółem
1
Liczba ocen ogółem
1
Liczba ocen wystawionych przez pracowawców
1
Liczba ocen wystawionych przez użytkowników
1
Liczba godzin szkoleniowych

Zobacz inne szkolenia

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl