Dominika Hajda

Zrealizowała około 500 godzin szkoleniowych. Dyplomowany trener z wieloletnim doświadczeniem, coach. Wykładowca na kierunku Psychologia w Biznesie, gdzie prowadzi autorski przedmiot “Automatyzacja procesów personalnych”. Absolwentka kierunku “dziennikarstwo i komunikacja spoleczna”. Praktyk komunikacji online w wielotysięcznej organizacji, gdzie na co dzień projektuje m.in. wewnątrzkorporacyjne cykle edukacyjne i doradza, jak wykorzystywać cyfrowe narzędzia do zwiększania produktywności oraz efektywności pracy. Posiada sześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych online w wielotysięcznej organizacji (Grupa TAURON). W tym dział we wdrożeniu narzędzi chmurowych, co wiązało się z częściową lub pełną automatyzacją wielu procesów biznesowych. Dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich zajęć z automatyzacji i digitalizacji procesów personalnych na Uniwersytecie WSB Merito. Otrzymała także dyplom trenera oraz coacha – specjalizuję się w coachingu biznesowym oraz szkoleniach ze skutecznego projektowania i realizacji celów.