Dorota Guz

Wykładowca z obszaru szkoleń ścisłych z wieloletnim stażem w pracy dydaktycznej, popartym odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz wykształceniem w kierunku gwarantującym posiadanie odpowiednej wiedzy do przeprowadzenia dedykowanych szkoleń. Posiada wyższe wykształcenie kierunek politologia, studia podyplomowe „Przedsiębiorczość i Ekonomia w praktyce”, „Rachunkowość i podatki” oraz „Doradztwo zawodowe”, uprawnienia pedagogiczne oraz status trenera z ramienia Ekspedite Szkoła Trenerów Biznesu w Lublinie.

Ponad 27 letnie doświadczenie zawodowe z dziedziny księgowości i prawa pracy zdobyła pracując m.in. w Kancelarii Prawno-Podatkowej gdzie zajmowałam się sprawami kadrowo-płacowymi, księgowymi, a także kompleksową obsługą bieżącej działalności gospodarczej klientów. Od 2013 r. związana ze Szkoła Policealną dla Dorosłych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych

Obecnie, jako właściciel firmy szkoleniowej prowadzi zajęcia dla różnych grup społecznych i zawodowych m. in. osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, przedsiębiorców. Specjalizuje się w szkoleniach z następujących obszarów : rachunkowość, księgowość, kadry i płace, rozliczanie podatków i ZUS, ABC przedsiębiorczości, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, obsługi programów księgowych, kadrowo-płacowych, programu PŁATNIK, pracownik administracyjno-biurowy i pokrewne. W dorobku ma kilka tysięcy godzin przeprowadzonych szkoleń w formie stacjonarnej oraz online. Posiada umiejętności interpersonalne wyrażające się łatwością nawiązywania kontaktów, przekazywania wiedzy i tworzenia przyjaznej atmosfery w trakcie realizowanych zajęć.