Szkolenie Zmiany w Kodeksie Pracy – świadczenia opiekuńcze, macierzyńskie, rodzicielskie.

Optymalne zarządzanie świadczeniami opiekuńczymi i rodzicielskimi według zmian w Kodeksie Pracy.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Biorąc udział w tym szkoleniu, otwierasz sobie drzwi do zgłębienia istotnych aspektów dotyczących świadczeń opiekuńczych, macierzyńskich i rodzicielskich, które są kluczowymi elementami wspierającymi pracowników w ich życiu zawodowym i osobistym.

Nabyta wiedza pozwoli Ci na lepsze zrozumienie zmian w Kodeksie Pracy, co z kolei umożliwi uniknięcie potencjalnych nieporozumień i błędów w ich interpretacji. Dzięki temu będziesz mógł/a świadczyć wsparcie na najwyższym poziomie, zarówno pracownikom, jak i firmie, w której pracujesz.

Wzięcie udziału w tym szkoleniu otworzy również przed Tobą możliwość lepszego zrozumienia potrzeb pracowników związanych z opieką nad rodziną. Pozwoli Ci to na bardziej elastyczne i empatyczne podejście do ich sytuacji, co może skutkować zwiększeniem zaangażowania i lojalności wobec firmy.

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, którzy chcą lepiej zrozumieć zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące świadczeń opiekuńczych, macierzyńskich i rodzicielskich. Adresowane jest także do specjalistów HR oraz kadrowych, którzy są odpowiedzialni za planowanie i administrowanie tymi świadczeniami w firmie.

Dla pracodawców, szkolenie stanowi wartościową okazję do zdobycia wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, co pozwoli im lepiej zarządzać zasobami ludzkimi oraz skutecznie wspierać pracowników w ich potrzebach związanych z opieką nad rodziną.

Dla pracowników, udział w szkoleniu oznacza możliwość lepszego zrozumienia swoich praw i świadczeń oraz efektywniejszego korzystania z nich. Pozwala również na zdobycie praktycznych wskazówek, które ułatwią radzenie sobie z różnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak opieka nad dziećmi czy opieką nad innymi bliskimi osobami.

Dla specjalistów HR i kadrowych, szkolenie jest cenną okazją do pogłębienia wiedzy na temat administracji związanej ze świadczeniami opiekuńczymi i rodzicielskimi. Daje możliwość poznania nowych strategii i narzędzi, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy, aby efektywnie zarządzać tymi świadczeniami i zapewnić najlepsze warunki pracy dla pracowników.

Cel edukacyjny

Usługa prowadzi do zdobycia wiedzy i kompetencji z dziedziny kadr i płac oraz zmian w kodeksie pracy.

Efekty uczenia się

 • Prowadzi dokumentację pracowniczą
 • Nalicza wynagrodzenia i tworzy dokumentację wynagrodzeń
 • wykonuje rozliczenia publiczno-prawne,
 • wykonuje rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • prawidłowo rozlicza wynagrodzenia w aspekcie podatkowo-składkowym w 2023 r.
 • poprawnie ustala podstawę do wypłat wynagrodzeń w 2023 r.
 • charakteryzuje dyrektywę work life balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia do kodeksu pracy

Ramowy program szkolenia

Dzień I
 • Rodzaje świadczeń – zasady nabywania prawa i wysokość.
 • Ustalanie podstawy zasiłkowej
 • Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy.
 • Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
 • Minimalna podstawa świadczeń.
 • Wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego.
 • Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.
 • Uprawnienia kobiety „od pierwszego dnia ciąży”
 • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
 • Urlop macierzyński
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą zawodową.
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Powrót z urlopów związanych z rodzicielstwem – gwarancja powrotu na poprzednie stanowisko albo innego równorzędne
 • Karmienie dziecka piersią
 • Stanowiska pracy, gdzie praca kobiety karmiącej jest wzbroniona.
 • Rodzic dziecka do 3/4/8/14.r.z.,
 • Szczególne uprawnienia rodzica dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności które ma 4, 8 oraz 14 lat.
 • Aktualne wzory dokumentów.
 • Odliczenia z wynagrodzeń
 • Składki na ubezpieczenia społeczne (ustalanie podstawy wymiaru, rodzaje i wysokość składek, ograniczenie poboru składek),
 • Zaliczka na podatek dochodowy (ustalanie podstawy, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa, odliczenia od podatku
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Omówienie trudnych przypadków.
 •  Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:
 • Nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Inne świadczenia dla pracowników

Metody pracy

Na naszych szkoleniach stawiamy na praktykę, dlatego każde szkolenie realizowane jest w oparciu o liczne ćwiczenia i case study uczestników. Aby realizacja usługi pozwoliła osiągnąć cel główny, warunkiem jest zaangażowanie uczestnika w różnorodne formy pracy podczas szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących, jak i osób bardziej zaawansowanych. Szkolenie realizowane jest w godzinach dydaktycznych 45 min. Uczestnicy dostają skrypt oraz prezentację.

Typy szkoleń

Zapewniamy elastyczność i różnorodność w realizacji naszych szkoleń dostosowując się do preferencji naszych klientów. Oferujemy:

Szkolenia online: Dla osób ceniących wygodę i możliwość nauki z dowolnego miejsca. Poprzez video rozmowę z naszymi prowadzącymi, omawiane case study oraz udostępniane ekranu – zarówno przez prezentera jak i uczestników, a także liczne ćwiczenia, sprawiamy że nasze szkolenia online są równie efektywne jak i szkolenia stacjonarne. Idealne rozwiązanie dla uczestników, którzy znajdują się dalej, a chcą się szkolić u naszych trenerów.
Szkolenia stacjonarne: Doskonała opcja dla tych, którzy preferują bezpośredni kontakt z trenerem i interakcję z innymi uczestnikami. Realizowane są w naszym Centrum Szkoleniowym lub w siedzibie przedsiębiorstwa, zapewniając intensywny kontakt z tematem i praktyczne ćwiczenia.
Szkolenia otwarte: Forma realizacji w grupie do 8 osób, szkolenia realizowane stacjonarnie lub online, pozwalają na interakcję w grupie oraz omówienie wielu przypadków.
Szkolenia zamknięte dedykowane: Są to szkolenia realizowane na zlecenie przedsiębiorstwa, dedykowane dla poszczególnych biznesów, gdzie trenerzy szkolą oraz pomagają rozwinąć zagadnienia unikalne dla danej firmy oraz pomagają naprawić ewentualne błędy.

Certyfikacja

Nasze szkolenia są certyfikowane. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat. Jako certyfikowana firma szkoleniowa posiadamy najwyższy honorowany w Europie – certyfikat SUS 2.0, który otrzymują jedynie firmy szkoleniowe spełniające najwyższe standardy usług szkoleniowych.

Wycena szkolenia

Wycena szkolenia zależy od ilości osób, tego czy szkolenie jest otwarte, czy zamknięte oraz czy realizowane jest stacjonarnie czy online.

Możliwość dofinansowania do szkoleń

Wyróżnia nas to, że nasze szkolenia pracownicze mogą być objęte możliwością dofinansowania.

Środki krajowe –2-3 razy w roku. Nabór z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Dla zainteresowanych firm i przedsiębiorców istnieje możliwość skorzystania z środków z KFS, co może znacząco ułatwić finansowanie i umożliwić rozwój kompetencji.

Środki unijne – 4-5 razy w roku.  Dofinansowanie dostępne jest z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Te z kolei szkolenia dedykujemy dodatkowo osobom, które prowadzą jednoosobową działalność i nie ma obowiązku zatrudnienia pracownika.  Dzięki temu firma, przedsiębiorcy oraz pracownicy mają szansę skorzystać z dofinansowania, które może znacząco ułatwić inwestycję w rozwój kompetencji.

Pomagamy w kompleksowym przygotowaniu wniosku wraz z klientem. Mamy kilkuletnie doświadczenie w przygotowaniu wniosków, które sprostają wymaganiom formalnym i proceduralnym związanym z aplikacją o dofinansowanie.

Zajęcia poprowadzą

Brak wyników.

Szkolenie dofinansowane przez PARP. Kliknij, aby zobaczyć więcej szkoleń z dofinansowaniem.

Szczegóły szkolenia:
1
Średnia ocen ogółem
1
Liczba ocen ogółem
1
Liczba ocen wystawionych przez pracowawców
1
Liczba ocen wystawionych przez użytkowników
1
Liczba godzin szkoleniowych

Zobacz inne szkolenia

Skontaktuj się z nami – dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz

icon-phone
telefon

+48 505 139 506

icon-mail
emil

biuro@digitalbrand.com.pl