Blog

Dlaczego warto podnosić swoje kompetencje cyfrowe na szkoleniach i kursach.

Definicję umiejętności cyfrowych definiuje się jako zdolność do znajdowania, oceniania, wykorzystywania, udostępniania i tworzenia treści przy użyciu urządzeń cyfrowych, takich jak komputery i smartfony.

Firmy, które chcą czerpać korzyści z technologii cyfrowych, potrzebują pracowników, którzy potrafią obsługiwać technologie cyfrowe. Nie tylko to, ale firmy, które chcą sprzedawać usługi cyfrowe, potrzebują również klientów, których pracownicy potrafią obsługiwać te technologie.

W dzisiejszych czasach umiejętności cyfrowe wymagane w miejscu pracy są nieco bardziej zaawansowane, a firmy oczekują, że zdecydowana większość ich pracowników je posiada, a nie tylko nieliczni. Technologia znajduje się w centrum naszego życia, a wraz ze wzrostem naszej zależności od Internetu i komunikacji cyfrowej nasi pracownicy muszą nadążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem na umiejętności.

Masowe przechodzenie do operacji biznesowych online w ostatnich latach jeszcze bardziej przyspieszyło zapotrzebowanie na pracowników z umiejętnościami cyfrowymi, którzy mogliby pomóc tradycyjnym firmom pomyślnie przejść do świata handlu elektronicznego i rozwijać się w nim.

Bez solidnej znajomości umiejętności cyfrowych nie ma sposobu na napędzanie innowacji i utrzymanie konkurencyjności. Pracodawcy powinni zdawać sobie z tego sprawę, dlatego w wielu firmach priorytetowo traktują kandydatów, którzy mogą wykazać się umiejętnościami cyfrowymi.

Czym są kompetencje cyfrowe?

Umiejętności cyfrowe w miejscu pracy mogą obejmować tworzenie oryginalnych treści, handel elektroniczny, bezpieczeństwo sieci i informacji, projektowanie UX/UI, marketing cyfrowy, marketing w mediach społecznościowych i analizę danych.

Zaawansowane umiejętności cyfrowe obejmują zakres od wizualizacji danych i podstawowych umiejętności programowania po inżynierię danych. Chociaż mogą one być bardziej zaawansowane, można je uzyskać dzięki praktycznemu szkoleniu i konsekwentnej ekspozycji.

Rewolucyjne zmiany w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw spowodowane postępującą cyfryzacją stawiają firmom wiele wyzwań. Jedną z nich jest pojawiająca się luka kompetencyjna wynikająca z braku doświadczonego personelu i kadry zarządzającej.

Kluczowe jest tutaj rozumienie konieczności nadążania za transformacją cyfrową i rozumienie nie tylko biznesowych i organizacyjnych aspektów zmian, ale przede wszystkim rozumiejącej działanie nowych technologii cyfrowych. Wiele menedżerów nie zdaje sobie sprawy z kluczowego znaczenia wykorzystania narzędzi marketingu cyfrowego jak Social Media, w tym Facebook, Instagram, TikTok czy nawet LinkedIn. Nie doceniają skuteczności reklam w Social Media, Google Ads, traktując je jako zbędny wydatek marketingowy. Do pojęć takich marketing automation, SEO, mobile marketing, e-mail marketing  podchodzą jak do jeża. A my wiemy, że wszystkie można skutecznie wykorzystywać je jako narzędzia do kreowania wartości i utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Kompetencje cyfrowe w marketingu i sprzedaży w gospodarce cyfrowej to umiejętność koordynacji i wyznaczania celów do realizacji działań marketingowych i sprzedażowych wykorzystujących cyfrowe narzędzia w ramach realizacji strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. To także zmiana tradycyjnej komunikacji na tę, z wykorzystaniem mediów społecznościowych i kampanii internetowych.

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw oznacza bowiem wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych zakresach działalności przedsiębiorstwa, które umożliwiają fundamentalne zmiany w efektywności operacji biznesowych oraz w funkcjonowaniu modeli biznesowych. Jest to złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, związany ze zmianą modelu biznesowego firmy i integracją łańcucha wartości w całościowym cyklu życia produktu/usługi. Warunkiem tej transformacji jest skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych oraz zasobów w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego oraz przewagi konkurencyjnej na rynku.

Opis kompetencji odnosi się bezpośrednio do zakresu zmian jakie obejmuje transformacja cyfrowa w firmie i dotyczy rodzai kompetencji cyfowych:

  • zmian w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie strategicznym
  • zmian technologicznych
  • organizacji procesów
Jak poprawić podstawowe umiejętności cyfrowe?

Oczywiste jest, że posiadanie szeregu umiejętności cyfrowych jest niezbędne do prosperowania w dzisiejszym środowisku pracy, ale jak zdobyć i udoskonalić te niezwykle ważne umiejętności?

Popraw swoją obecność cyfrową

Może się to wydawać oczywiste, ale jednym z najskuteczniejszych sposobów doskonalenia umiejętności cyfrowych jest spędzanie większej ilości czasu w Internecie na zapoznaniu się z najczęściej używanymi funkcjami sieci.

Zapisz siebie lub swoich pracowników na kursy szkoleniowe online/stacjonarne

Jeśli chcesz nauczyć się nowej umiejętności nauka online to szybki i elastyczny sposób zdobywania i zatrzymywania informacji.

Inną opcją są kursy stacjonarne, gdzie zdobędziesz możliwość bezpośredniego kontaktu z procesjonalną kadrą, która będzie w stanie udzielić Tobie najważniejszych informacji, jeśli chodzi o marketing cyfrowy.

Postaw na rozwój kompetencji cyfrowych.

Firma Digital & Brand specjalizuje się w zakresie szkoleń z umiejętności cyfrowych, w tym szkoleń z marketingu cyfrowego (takich jak Social Media w Biznesie, Google Ads i Facebook Ads, szkolenia z SEO oraz szkolenia online E-commerce) .  Uczestnicy szkoleń w szerokim zakresie będą mogli poznać narzędzia marketingowe i sprzedażowe wykorzystywane w transformacji cyfrowej.

Celem naszych szkoleń jest także wyposażenie kadry menadżerskiej i właścicielskiej w wiedzę, umiejętności związane ze skutecznym wdrażaniem transformacji cyfrowej w firmie.

Kadra menedżerska potrafiła będzie wskazać kompetencje i obszary organizacji, w których zasadne jest wprowadzanie holistycznych zmian wykorzystujących technologie cyfrowe w celu zwiększania konkurencyjności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.

Będzie potrafiła zaprojektować strategię transformacji cyfrowej oraz plan operacjonalizacji celów strategicznych oraz zarządzać procesem transformacji cyfrowej w firmie.

Zarządzanie transformacją cyfrową to zarządzanie zmianą w warunkach ogólnej niepewności i dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Rozwijając lepsze umiejętności cyfrowe, pracownicy mają szansę wnieść swój wkład w swoje społeczności, zabezpieczyć swoją karierę zawodową na przyszłość i odkryć szeroki zakres możliwości zawodowych. Będą znali kluczowe technologie kształtujące transformację cyfrową co finalnie przełoży się na konkurencyjność firmy, zwiększenie wyników sprzedażowych i poprawę jej konkurencyjności.

Dofinansowanie do kursów 2023

Oferujemy szkolenia z dofinansowaniem usług szkoleniowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w realizacji szkoleń z dofinansowaniem  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomagamy uzyskać i rozliczyć dofinansowanie do kursów stacjonarnych oraz szkoleń online. Dofinansowanie szkoleń pracowników pozyskujemy także jako dotacje UE i jest to niewątpliwe  wsparcie dla przedsiębiorców.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 rusza już w I kwartale 2023 roku i stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Do głównych celów FENG można zaliczyć: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Digital & Brand dzięki wyspecjalizowanym Trenerom w dziedzinie marketingu i sprzedaży online może pomóc wykorzystać dofinansowania w transformacji cyfrowej. Dzięki odrębnemu działowi wyspecjalizowanemu i przygotowywaniu i rozliczaniu wniosków może pomóc przygotować je swoim Klientom.

Marketing Automation. Potencjał Big Data.

Social Media w Biznesie

E-Commerce- jak sprzedawać w Internecie

TikTok w Biznesie- Komunikacja i reklama

Google Analytics

Rozwijając lepsze umiejętności cyfrowe, pracownicy mają szansę wnieść swój wkład w swoje społeczności, zabezpieczyć swoją karierę zawodową na przyszłość i odkryć szeroki zakres możliwości zawodowych.

 

 

marketing

POCZYTAJ WIĘCEJ