Blog

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024- Co warto wiedzieć?

W dzisiejszym świecie, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest kluczowe dla sukcesu na rynku pracy. Właśnie dlatego warto zainteresować się możliwościami dofinansowania szkoleń, które oferuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). W tym kompleksowym przewodniku przyjrzymy się bliżej temu tematowi, aby pomóc zarówno początkującym, jak i zaawansowanym czytelnikom w zrozumieniu, jak skorzystać z tej formy wsparcia.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to program, której głównym celem jest wspieranie rozwoju zawodowych kompetencji pracowników. Ze szkoleń może też skorzystać pracodawca. KFS umożliwia dofinansowanie kosztów szkoleń, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników. W ciągu swojej historii, KFS przeszedł wiele zmian, które miały na celu dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy oraz odbiorców.

Zrozumienie działania KFS

Proces dofinansowania z funduszu KFS opiera się na wnioskowaniu o dofinansowanie ze środków KFS na konkretne szkolenie. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie kosztów szkolenia może być różne w zależności od rodzaju szkolenia oraz potrzeb uczestnika. Dostępne środki krajowego funduszu szkoleniowego są przyznawane na podstawie konkursów, w których uczestniczą osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje szkoleniowe.

Przykłady dofinansowania kosztów szkolenia mogą obejmować kursy językowe, szkolenia z zakresu obsługi maszyn czy warsztaty związane z rozwojem umiejętności miękkich. Warto zaznaczyć, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są ograniczone, dlatego warto śledzić informacje na temat dostępnych konkursów i terminów składania wniosków. Nabór zazwyczaj trwa do 6 dni i prowadzony jest przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety KFS dotyczą obszarów, na które kierowane są środki finansowe. Priorytety wydatkowania środków KFS są ustalane na podstawie analizy potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań uczestników. Przykłady priorytetowych obszarów dofinansowania mogą obejmować szkolenia związane z nowymi technologiami, obsługą klienta czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. Znamy już priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy na rok 2024.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych, aby zwiększyć kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, co jest kluczowe w kontekście rozwoju cyfrowego społeczeństwa w ramach których można uzyskać dofinansowanie do naszych szkoleń.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
  sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Te priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2024 odzwierciedlają zrównoważony rozwój różnych obszarów rynku pracy oraz potrzeby różnych grup społecznych i zawodowych.

Informacje o KFS dla początkujących i zaawansowanych

Osoby zainteresowane dofinansowaniem ze środków KFS powinny zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tego funduszu. Dla początkujących warto zaznaczyć, że KFS oferuje wsparcie finansowe na różnego rodzaju szkolenia, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie może być przyznane zarówno osobom pracującym, jak i pracodawcom, którzy chcą podnieś swoje kompetencje.

Zaawansowani użytkownicy mogą poszukiwać informacji na temat konkretnej oferty szkoleniowej, warunków uczestnictwa oraz możliwości dofinansowania. Warto również śledzić informacje na temat bieżących konkursów oraz terminów składania wniosków. Kompleksowy poradnik dofinansowania z KFS może być pomocny w zrozumieniu procesu wnioskowania oraz wykorzystania środków na szkolenia.

Szkolenia finansowane przez KFS

Szkolenia finansowane przez KFS to różnorodne usługi edukacyjne, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników. Dofinansowanie na szkolenia może być przyznane zarówno osobom pracującym, jak i pracodawcom, którzy chcieliby podnieś swoje kompetencje cyfrowe. Warto zaznaczyć, że szkolenia dofinansowane przez KFS obejmują szeroki wachlarz tematów i specjalizacji.

Rodzaje szkoleń dofinansowanych przez KFS- (szkolenia pracownicze)

Wśród szkoleń dofinansowanych przez KFS można wyróżnić takie rodzaje jak:

 • szkolenia menedżerskie – skupiające się na rozwijaniu umiejętności zarządzania zespołem i podejmowania decyzji są kluczowe dla efektywnego przywództwa. Te szkolenia mają na celu nie tylko doskonalenie istniejących umiejętności, ale także wprowadzanie nowych narzędzi i strategii, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy menedżera;
 • szkolenia kadry i płace – skupiają się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy z obszaru zarządzania personelem, systemów kadrowo-płacowych oraz aktualnych przepisów prawa pracy. Te szkolenia są kluczowe dla osób odpowiedzialnych za obsługę zasobów ludzkich w firmach, aby mogły skutecznie i zgodnie z przepisami zarządzać kwestiami kadrowymi i płacowymi;
 • szkolenia video marketing – dedykowane osobom chcącym poznać najlepsze praktyki dotyczące tworzenia, promowania i wykorzystywania treści wideo w celach marketingowych. Te szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy na temat strategii, narzędzi oraz technik potrzebnych do skutecznego wykorzystania wideo w działaniach marketingowych online, na platformach takich jak TikTok, czy Instagram ;
 • szkolenia WordPress – skupiają się na przekazywaniu kompleksowej wiedzy dotyczącej obsługi tego popularnego systemu zarządzania treścią (CMS). WordPress jest jednym z najbardziej popularnych i intuicyjnych narzędzi do tworzenia stron internetowych, dlatego szkolenia te są cennym zasobem dla osób chcących nauczyć się jego obsługi od podstaw lub pogłębić swoje istniejące umiejętności;
 • szkolenia dla HR – zwykle skupiają się na różnych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacji, motywowania pracowników oraz oceny ich pracy. Te szkolenia pomagają w poszerzaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania personelem oraz budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy;
 • szkolenia techniki sprzedaży – skupiają się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do skutecznego pozyskiwania klientów oraz zamykania transakcji. Te szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do budowania trwałych relacji z klientami i osiągania sukcesów w sprzedaży;
 • szkolenia SEO – koncentrują się na technikach i strategiach, które pomagają w optymalizacji stron internetowych, co z kolei przekłada się na lepszą widoczność i pozycję w wynikach wyszukiwania. Te szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy na temat kluczowych elementów SEO i praktycznych umiejętności koniecznych do skutecznego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych;
 • szkolenia Facebook – dotyczące wykorzystania Facebooka w celach marketingowych skupiają się na praktycznych aspektach prowadzenia fanpage’a oraz skutecznej promocji w tym popularnym medium społecznościowym. Te szkolenia mają na celu przekazanie wiedzy na temat strategii, narzędzi i najlepszych praktyk wykorzystywania Facebooka w celu budowania marki i zwiększania zaangażowania użytkowników;
 • szkolenia negocjacje – koncentrują się na rozwijaniu umiejętności, strategii i technik negocjacyjnych, które są niezbędne do skutecznego osiągania porozumień i rozwiązywania konfliktów w różnych sytuacjach biznesowych i życiowych. Te szkolenia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznych negocjacji;
 • szkolenia Facebook Ads – koncentrują się na przekazaniu praktycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do efektywnego wykorzystania platformy reklamowej Facebooka. Te szkolenia mają na celu nauczenie uczestników strategii, narzędzi i najlepszych praktyk w zakresie tworzenia, monitorowania i optymalizacji kampanii reklamowych;
 • szkolenia sprzedaż – skupiają się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnej komunikacji z klientami oraz skutecznego prowadzenia procesu sprzedażowego. Obejmują szeroki zakres tematyczny, aby umożliwić uczestnikom skuteczne radzenie sobie w różnych aspektach obsługi klienta i sprzedaży;
 • szkolenia E-commerce – koncentrują się na przekazaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia sklepów internetowych oraz zarządzania logistyką związaną z sprzedażą online. Obejmują różnorodne aspekty, aby uczestnicy mogli lepiej zrozumieć i efektywnie zarządzać swoimi działaniami w e-commerce.

Warto zaznaczyć, że efektywność poszczególnych rodzajów szkoleń zależy od potrzeb uczestnika oraz specyfiki jego pracy czy branży.

Kwota dofinansowania na szkolenia

Kwota szkolenia dofinansowanego przez KFS zależy od rodzaju szkolenia oraz potrzeb uczestnika. Dofinansowanie może pokryć część lub całość kosztów szkolenia. Przykłady kwot dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą się różnić w zależności od konkretnej oferty szkoleniowej oraz warunków uczestnictwa. W większości urzędów pracy ustalono limit do 8000 zł na jednego pracownika, przy czym co istotne to wysokość dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników) wynosi 100%. Stanowi to ogromne wsparcie przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać bezpłatne szkolenia dla swoich pracowników.

Proces uzyskania dofinansowania z KFS

W celu uzyskania dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), należy przejść przez kilka etapów, które obejmują między innymi wniosek o dofinansowanie KFS oraz otrzymanie środków z KFS. W poniższych podrozdziałach omówimy poszczególne kroki procesu, aby ułatwić Ci uzyskanie dotacji z KFS.

Wniosek o dofinansowanie z KFS: krok po kroku

Składanie wniosku dofinansowanie z KFS to kluczowy etap procesu. Aby złożyć wniosek, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zapoznać się z ofertą szkoleń dofinansowanych przez KFS;
 2. Wybrać szkolenie odpowiadające potrzebom zawodowym;
 3. Uzyskać informacje na temat warunków uczestnictwa i możliwości dofinansowania;
 4. Wypełnić wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwracając uwagę na poprawność danych oraz wypełnienie wniosków zgodnie z wytycznymi;
 5. Złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie pracy lub innym miejscu wskazanym przez KFS.

Warto pamiętać, że staranne wypełnienie wniosków o dofinansowanie z KFS zwiększa szanse na otrzymanie środków z KFS.

Warunki uzyskania dofinansowania

Warunki wniosek o dofinansowanie z KFS mogą się różnić w zależności od rodzaju szkolenia oraz statusu zawodowego osoby ubiegającej się o wsparcie. Warto zatem dokładnie zapoznać się z wymaganiami przed złożeniem wniosku urzędzie. Niektóre z podstawowych warunków to:

 • status pracownika zatrudnionego na umowę o pracę;
 • brak wcześniejszego dofinansowania na to samo szkolenie;
 • uzasadnienie potrzeby szkolenia w kontekście rozwoju zawodowego;
 • zgoda na udział w ewentualnych kontrolach i badaniach efektywności szkolenia.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z funduszu pracy wymaga uwzględnienia kilku istotnych aspektów. Przede wszystkim, należy dokładnie przeczytać instrukcje dotyczące wypełniania wniosku oraz zgromadzić niezbędne dokumenty. Następnie, warto zwrócić uwagę na:

 • poprawność danych osobowych i kontaktowych;
 • uzasadnienie potrzeby szkolenia oraz jego wpływ na rozwój zawodowy;
 • szczegółowy opis szkolenia, w tym zakres tematyczny, czas trwania oraz koszty;
 • informacje o organizatorze szkolenia oraz jego doświadczeniu w branży;
 • ewentualne załączniki, takie jak umowa z organizatorem szkolenia czy oferty cenowe.

Warto również pamiętać o kosztach usług edukacyjnych objętych dofinansowaniem, które mogą obejmować zarówno opłatę za szkolenie, jak i dodatkowe koszty, takie jak materiały szkoleniowe czy wyżywienie. Dokładne określenie tych kosztów może wpłynąć na wysokość otrzymanego dofinansowania. Jako firma szkoleniowa w Digital&Brand możemy pomóc w przygotowaniu właśnie takiego wniosku. 

Wsparcie KFS dla przedsiębiorców i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) oferuje wsparcie przedsiębiorców oraz pomoc pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego. W poniższych podrozdziałach omówimy, jak pracodawca może skorzystać z dofinansowania na szkolenia pracowników oraz jak uzyskać pomoc w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego.

Jak pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenia pracowników?

Aby pracodawca otrzymać dofinansowanie kształcenia swoich pracowników, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu pracy z wnioskiem o dofinansowanie. Proces uzyskania dofinansowania funduszu obejmuje następujące kroki:

 1. Zapoznanie się z ofertą szkoleń dofinansowanych przez KFS;
 2. Wybór szkolenia odpowiadającego potrzebom zawodowym pracowników;
 3. Uzyskanie informacji na temat warunków uczestnictwa i możliwości dofinansowania;
 4. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwracając uwagę na poprawność danych oraz wypełnienie wniosków zgodnie z wytycznymi;
 5. Złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie pracy lub innym miejscu wskazanym przez KFS.

Wsparcie KFS dla przedsiębiorców: jak uzyskać pomoc?

W celu uzyskania pomocy od KFS, przedsiębiorcy powinni zapoznać się z dostępnymi formami wsparcia kształcenia ustawicznego oraz zasadami ubiegania się o dofinansowanie. Należy również śledzić informacje na stronach internetowych urzędów pracy oraz KFS, aby być na bieżąco z aktualnymi ofertami szkoleń i możliwościami wsparcia.

Obowiązki pracodawcy po otrzymaniu dofinansowania

Po otrzymaniu dofinansowania na szkolenia pracowników, obowiązki pracodawcy obejmują między innymi:

 • Organizację szkolenia zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku;
 • Informowanie pracowników o szkoleniu oraz warunkach uczestnictwa;
 • Monitorowanie przebiegu szkolenia oraz ewaluację jego efektywności;
 • Raportowanie wyników szkolenia do urzędu pracy oraz KFS;
 • Przeznaczenie otrzymanych środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją szkolenia.

Warto pamiętać, że prawidłowe wywiązanie się z obowiązków po otrzymaniu dofinansowania może wpłynąć na możliwość uzyskania wsparcia w przyszłości.

Formy kształcenia ustawicznego finansowane przez KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) oferuje dofinansowanie kształcenia ustawicznego w różnych formach, aby sprostać potrzebom uczestników oraz realizatorów usług kształcenia. W tym rozdziale omówimy różne formy kształcenia ustawicznego finansowane przez KFS oraz porady na temat wyboru odpowiedniej formy kształcenia.

Pozaszkolne formy edukacji finansowane przez KFS

Pozaszkolne formy edukacji finansowane przez KFS obejmują między innymi:

 • Kursy zawodowe i specjalistyczne;
 • Szkolenia językowe;
 • Warsztaty i konferencje;
 • Studia podyplomowe;
 • E-learning i szkolenia online.

Wybór odpowiedniej formy edukacji zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika, jego poziomu zaawansowania oraz celów zawodowych. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na dostępność szkoleń, możliwość elastycznego dostosowania harmonogramu oraz możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności.

Uczestnicy i realizatorzy usług kształcenia ustawicznego

Uczestnicy kształcenia ustawicznego to osoby, które korzystają z oferty szkoleń finansowanych przez KFS. Mogą to być zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Realizator usług kształcenia ustawicznego to natomiast podmioty, które organizują i prowadzą szkolenia finansowane przez KFS. Mogą to być szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe, a także firmy specjalizujące się w szkoleniach szkoleń.

Wybór odpowiedniego realizatora usług kształcenia ustawicznego jest kluczowy dla osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na:

 • Doświadczenie i renomę realizatora;
 • Jakość oferowanych szkoleń;
 • Opinie uczestników wcześniejszych szkoleń;
 • Możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów potwierdzających zdobytą wiedzę.

Wybierając odpowiednią formę kształcenia ustawicznego oraz realizatora usług, uczestnicy mają szansę na efektywne wykorzystanie środków finansowych oferowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Podstawa prawna działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zrozumienie podstawy prawnej działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz potencjału kadrowego związanego z tym programem jest kluczowe dla skorzystania z oferowanych możliwości. W tym rozdziale omówimy podstawy prawne KFS oraz porady na temat zrozumienia potencjału kadrowego.

Dokumenty i działania urzędu pracy związane z KFS

W celu skorzystania z dofinansowania szkoleń przez KFS, należy zgłosić się do właściwego urzędu pracy. Urząd pracy odpowiada za przyjmowanie wniosków, ocenę kwalifikacji oraz przyznanie dofinansowania. Ważne dokumenty urzędu pracy związane z KFS to między innymi:

 • Wniosek o dofinansowanie szkolenia;
 • Umowa o dofinansowanie szkolenia;
 • Raport z realizacji szkolenia;
 • Wniosek o zwrot kosztów szkolenia.

Współpraca z urzędem pracy jest kluczowa dla uzyskania dofinansowania. Warto zwrócić uwagę na terminy składania wniosków, wymagane dokumenty oraz działania urzędu pracy związane z oceną wniosków i przyznaniem dofinansowania.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS), który jest źródłem dofinansowania szkoleń dla pracodawców, przedsiębiorców oraz osób poszukujących pracy. Omówiliśmy działanie KFS, rodzaje szkoleń finansowanych przez fundusz, proces uzyskania dofinansowania oraz wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców. Przedstawiliśmy także formy kształcenia ustawicznego finansowane przez KFS oraz podstawę prawną działania funduszu.

Ważne jest, aby pamiętać o terminach składania wniosków, wymaganych dokumentach oraz współpracy z urzędem pracy w celu uzyskania dofinansowania. Staranne przygotowanie wniosku oraz planu KFS, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestnika oraz wymagań rynku pracy, zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia finansowego na szkolenia.

Wiedza na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwala na skorzystanie z oferowanych możliwości, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój na rynku pracy. Dzięki temu artykułowi, zarówno początkujący, jak i zaawansowani czytelnicy mogą lepiej zrozumieć działanie KFS i korzystać z dostępnych środków na szkolenia.

kfs, efs, fundusz europejski, krajowy fundusz szkoleniowy, dofinansowania do szkolenia

POCZYTAJ WIĘCEJ

influencer

Influencer marketing

Influencer marketing | analityka. Jeśli współpraca z Influencerami to jedno z głównych narzędzi marketingowych w Twojej firmie – przyjrzyj się Brand24.  Główna funkcjonalność tego programu polega na analizie wzmianek na temat…
czytaj całość