Blog

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety KFS dotyczą obszarów, na które kierowane są środki finansowe. Priorytety wydatkowania środków KFS są ustalane na podstawie analizy potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań uczestników. Przykłady priorytetowych obszarów dofinansowania mogą obejmować szkolenia związane z nowymi technologiami, obsługą klienta czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. Znamy już priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy na rok 2024.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin
  wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych, aby zwiększyć kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, co jest kluczowe w kontekście rozwoju cyfrowego społeczeństwa w ramach których można uzyskać dofinansowanie do naszych szkoleń.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
  cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie
  sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Te priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2024 odzwierciedlają zrównoważony rozwój różnych obszarów rynku pracy oraz potrzeby różnych grup społecznych i zawodowych.

Zrozumienie działania KFS

Proces dofinansowania z funduszu KFS opiera się na wnioskowaniu o dofinansowanie ze środków KFS na konkretne szkolenie. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie kosztów szkolenia może być różne w zależności od rodzaju szkolenia oraz potrzeb uczestnika. Dostępne środki krajowego funduszu szkoleniowego są przyznawane na podstawie konkursów, w których uczestniczą osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje szkoleniowe.

Przykłady dofinansowania kosztów szkolenia mogą obejmować kursy językowe, szkolenia z zakresu obsługi maszyn czy warsztaty związane z rozwojem umiejętności miękkich. Warto zaznaczyć, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego są ograniczone, dlatego warto śledzić informacje na temat dostępnych konkursów i terminów składania wniosków. Nabór zazwyczaj trwa do 6 dni i prowadzony jest przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Informacje o KFS dla początkujących i zaawansowanych

Osoby zainteresowane dofinansowaniem ze środków KFS powinny zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tego funduszu. Dla początkujących warto zaznaczyć, że KFS oferuje wsparcie finansowe na różnego rodzaju szkolenia, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie może być przyznane zarówno osobom pracującym, jak i pracodawcom, którzy chcą podnieś swoje kompetencje.

Zaawansowani użytkownicy mogą poszukiwać informacji na temat konkretnej oferty szkoleniowej, warunków uczestnictwa oraz możliwości dofinansowania. Warto również śledzić informacje na temat bieżących konkursów oraz terminów składania wniosków. Kompleksowy poradnik dofinansowania z KFS może być pomocny w zrozumieniu procesu wnioskowania oraz wykorzystania środków na szkolenia.

Szkolenia finansowane przez KFS

Szkolenia finansowane przez KFS to różnorodne usługi edukacyjne, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników. Dofinansowanie na szkolenia może być przyznane zarówno osobom pracującym, jak i pracodawcom, którzy chcieliby podnieś swoje kompetencje cyfrowe. Warto zaznaczyć, że szkolenia dofinansowane przez KFS obejmują szeroki wachlarz tematów i specjalizacji.

kfs, krajowy fundusz szkoleniowy, szkolenia z dofinansowaniem

POCZYTAJ WIĘCEJ