Marta Szyszkowska

HR Business Partner/HR Manager/Interim HR Consultant z dwudziestoletnim doświadczeniem w budowaniu i implementowaniu polityki personalnej. Realizatorka wielu strategicznych projektów biznesowych m.in. rozwoju kompetencyjnego, pracy z talentami i budowania ścieżek rozwoju, zmian i transformacji oraz modelowania kultury organizacyjnej. Pracowała dla różnych międzynarodowych organizacji z obszaru finansów, turystycznej, e-commerce i technologii.
Trener biznesu dla kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli działów komunikacji, HR, trener języka angielskiego – Przeprowadziła 8000 godzin językowych.
Ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW na Uniwersytecie Warszawskim i Business English w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.
Swoje trenerskie szlify zdobywała podczas licznych kursów trenerskich i coachingowych, między innymi w Grupie Set, na Uniwersytecie Otwartym SGGW oraz podczas kursów Jacka Wolniewicza – trenera motywacji i biznesu.
Od kilku lat prowadzi warsztaty, szkolenia dla kadry managerskiej oraz pracowników różnych organizacji. Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych.

______________________

HR Business Partner/HR Manager/Interim HR Consultant with 20 years of experience in building and implementing HR policies. The executor of many strategic business projects including competence development, working with talents and building development paths, change and transformation, and modeling organisational culture. She has worked for various international organisations in the fields of finance, tourism, e-commerce, and technology.

Business trainer for executives and representatives of communications, HR, English language trainer – She has conducted 8,000 hours of language training.

She holds a master’s degree in human resources management from Kozminski University and postgraduate studies at the Centre for Foreign Language and European Education of the University of Warsaw and Business English at the Samuel Bogumił Linde School of Foreign Languages in Poznań.

She developed her coaching skills during numerous coaching and training courses, among others at the Set Group, the Open University of the Warsaw University of Life Sciences and during courses of Jacek Wolniewicz – motivation and business coach.

For several years she has been conducting workshops, trainings for managers and employees of various organisations. She has conducted more than 1500 training hours.