Małgorzata Drzewoszewska-Krupowicz

Uzyskała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na Specjalności Menedżer oraz licencjat na Wydziale Ekonomicznym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie  jest studentką studiów magisterskich z Psychologii. Swoją karierę zawodową rozpoczęła 17 lat temu zaczynając od pracy w Dziale Zamówień Publicznych i Marketingu. Przez 6 lat zajmowała się Księgowością, rozliczała Projekty UE, budżetu państwa oraz PFRON. Prowadziła analizy finansowe. Podczas studiów doktoranckich badała firmy pod kątem strategii zarządzania i opłacalności.

Prowadziła wykłady z nadzoru korporacyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła cykl szkoleń z prawa pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz z ekonomii dla beneficjentów projektów aktywizujących osoby niepełnosprawne. W ramach działalności charytatywnej przystąpiła do organizacji 2000 powodów, działającej na rzecz osób chorych na mukowiscydozę i przyczyniła się do podpisania najdroższej w historii Polski refundacji leku. Wielokrotnie udzielała wywiadów do radia, telewizji i prasy. Prowadziła zbiórki publiczne. Uzyskała ponad 100 % potrzebnej kwoty , tj. 1 271 000 zł. Od 4 lat rozwija się w roli Mentora, prowadzi webinary, szkolenia, spotkania motywacyjne. Jest współzałożycielką, Dyrektorem Operacyjnym Stowarzyszenia Mentor For Success, które prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową i wspierającą uczestników w samorozwoju.  Dodatkowo rozpoczęła uprawnienia Pedagogiczne. Jej misją jest wykorzystanie zdobytych doświadczeń dla poszukiwania najlepszych rozwiązań.