strategia

Strategia to podstawa działań każdej firmy. Właściwa analiza rynku, szans i zagrożeń, ustalenie celów są kluczowe.Sprzedaż i marketing powinny iść w parze, dlatego wiedza w obu zakresach jest niezbędna do skutecznej realizacji celów. Mam doświadczenie w obu dziedzinach, dlatego możesz być pewny, że przeze mnie proponowane działania marketingowe nie będą oderwane od celów sprzedażowych Twojej firmy. Pracuję opierając się na zaawansowanych narzędziach analitycznych.

Co to jest strategia sprzedażowo-marketingowa?

Przedstawia spójny sposób i zaplanowany sposób działania. Powiązanie obszarów sprzedaży i marketingu w połączone działanie, którego celem jest zwiększenie wizerunku marki, zwiększenie lojalności klientów, zwiększenie sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów. Jest to zaplanowanie i konsekwentne realizowanie elementów lejka sprzedażowego. Strategia określa oczekiwane zyski, planowane koszty, w tym marketingowe, a także podział budżetu marketingowego na poszczególne działania. Ustalane są kanały komunikacji oraz narzędzia marketingowe. Strategia jest niezbędna aby spójnie budować wizerunek marki, a także spodziewać się zwrotu z inwestycji (ROI).

Strategia, a cele operacyjne

Minimalny okres planowania strategii wynosi od 12 miesięcy, nawet do kilku lat.

Aby mieć kontrolę nad poziomem realizacji strategii, a także móc odnosić proces przebiegu do pierwotnych założeń, niezbędny jest podział strategii na mniejsze i krótsze odcinki – tzw. Cele operacyjne. Celami może być realizacja sezonowych kampanii sprzedażowo-marketingowych, ustalenie planów kwartalnych, ilość nowych klientów, a także założenia związane z konwersją działań na Facebooku, wzrost liczby fanów, zwiększenie liczby zapytań poprzez Messengera.