Audyt

Współpracę zaczynam od Audytu, dogłębnej analizy działań marketingowych Twojej firmy,  a także przeprowadzeniu analizy działań Twojej konkurencji. Szczegółowość analizy ustalamy wspólnie.Wieloletnie doświadczenie nauczyło mnie, że analiza biznesowa jest punktem wyjścia każdego działania po to, by uniknąć błędów w trakcie rozwoju Twojej firmy lub marki. Niezbędna jest również po to by określić strategię działania oraz podzielić ją na cele operacyjne.