CELE MARKETINGOWE

Cele – zarówno te prywatne jak i zawodowe determinują sens naszych działań. Wskaźniki  – umożliwiają ich realizację. W marketingu na każdym etapie są konieczne aby móc ocenić skuteczność naszych działań i wydatkowanych budżetów marketingowych. Każde narzędzie marketingowe powinno mieć swój ustalony cel, określony w czasie oraz parametr, za pomocą którego będziemy analizować skuteczność. Bazując na przykładzie działań na Facebooku, które są mi najbliższe takim celem może być:
Zwiększenie liczby followersów przy założonym budżecie. Zakładając liniowość wydatków, będziemy też w stanie ocenić jak liczba pozyskanych followersów zmieniała się w czasie, czy rosła czy też malała oraz szukać wyjaśnień w określonej grupie docelowej, doborze grafiki tudzież zastosowanej treści, liczba pozyskanych nowych kontaktów poprzez Messengera, Liczba przejść na stronę internetową, liczba konwersji jakimi mogą być dodanie do koszyka, zainteresowanie danym wydarzeniem.

Konwersja w postaci dokonanych zakupów w działanach marketingowych interesuje nas najbardziej, jednak nie zawsze jest możliwa, w krótkim czasie. Musimy pamiętać o elemencie jakim jest budowanie lejka sprzedażowego, budowanie zaufania naszego potencjalnego klienta i czas potrzebny na podjęcie decyzji zakupowej. W branżach takich jak gastronomia – sushi, pizza – decyzje te mogą być podejmowana niemalże natychmiastowo, więc najważniejszym zadaniem więc będzie dopasowanie oferty do potrzeb naszego klienta, a także języka korzyści i czasu kiedy, klient zobaczy naszego posta lub reklamę.

Każdy cel musi wpasowywać się w przyjęte przez nas widełki kosztowe. Każdy cel można zrealizować kiedy nie mamy limitów budżetowych i nie przywiązujemy wagi do kosztu pozyskania nowego klienta, followersa. Wszystko musi mieć jednak swoje racjonalne uzasadnienie i tylko doświadczony marketer będzie w stanie podać tzw widełki, w ramach których będzie w stanie się poruszać aby swój cel osiągnąć.

Zasięg i rozpozwalaność marki jako cele mają dla mnie jedynie zastosowanie jeśli są celami dodatkowymi, których realizację uzyskujemy dzięki niskim kosztom pozyskania.